SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

ECB hilser dialog med ngo'er om gennemsigtighed velkommen

28. marts 2017

EMBARGO

Klausuleret til offentliggørelse tirsdag den 28. marts 2017, kl. 0.00 centraleuropæisk tid
  • Ikke-statslig organisation anerkender de skridt, som ECB har taget til at øge gennemsigtigheden.
  • ECB bekræfter, at der føres en afbalanceret dialog med alle interessenter.
  • ECB arbejder målrettet på at styrke den gode ledelsesramme og integritetsmekanismerne.

Den Europæiske Centralbank (ECB) understregede i dag sin vilje til at føre en åben dialog med en bred vifte af interessenter i anledning af, at en ikke-statslig organisation (ngo) har offentliggjort en rapport om ECB. ECB, der er direkte ansvarlig over for Europa-Parlamentet, medvirkede til et projekt, som blev gennemført af Transparency International EU (TI-EU), hvor forskere fra ngo'en blev inviteret til en række møder med ledende medarbejdere.

"God adfærd og ledelse er helt afgørende for at fastholde offentlighedens tillid. Det er EU-institutionernes pligt at styrke deres legitimitet og ansvarlighed yderligere ved at underbygge deres demokratiske ansvarlighed og ved at vise, at de kan nå de målsætninger, de har fået opstillet," udtaler ECB's formand Mario Draghi. "Lad mig også tilføje, at ECB er og altid har været åben for en afbalanceret dialog med interessenter, herunder den brede offentlighed."

I rapporten anerkendes ECB's seneste foranstaltninger til yderligere at forbedre mekanismerne til at sikre gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet − også set i lyset af ECB's ansvar som banktilsyn siden udgangen af 2014. TI-EU udtaler sig positivt om, at ECB:

  • har indført en betydeligt forbedret etisk ramme
  • har nedsat en etisk komite på højt niveau og oprettet en særlig funktion med ansvar for etisk adfærd og anliggender i forbindelse med god ledelse
  • har offentliggjort sammendrag af de pengepolitiske drøftelser
  • har offentliggjort direktionsmedlemmernes og formanden for Tilsynsrådets kalendere
  • har offentliggjort og igen bekræftet Direktionens ledende principper for den eksterne kommunikation
  • har gjort ECB's balance og pengepolitiske operationer mere tilgængelige for offentligheden.

Endvidere opfordres ECB i rapporten til at fortsætte sine bestræbelser på at kommunikere med offentligheden.

Flere af anbefalingerne i rapporten fra TI-EU vedrører ikke ECB's mandat eller fremgår ikke af traktaten. Andre punkter er allerede blevet gennemført, fx offentliggørelsen af afgørelser, udtalelser og henstillinger samt af information om møder med repræsentanter for branchen.

Henvendelser fra medierne kan rettes til Eszter Miltényi-Torstensson, tlf.: +49 69 1344 8034.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt