European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB välkomnar dialog med icke-statliga organisationer om öppenhet och insyn

28 mars 2017

EMBARGO

Får ej publiceras före 0:00 centraleuropeisk tid tisdagen den 28 mars 2017
  • Icke-statlig organisation lovordar ECB för de steg som vidtagits för att öka transparensen
  • ECB bekräftar att en balanserad dialog förs med alla berörda parter
  • ECB har åtagit sig att stärka ramarna för god ledning och integritetsmekansimer

I samband med att en icke-statlig organisation offentliggjort en rapport om Europeiska centralbanken (ECB) upprepade ECB idag sitt åtagande för en öppen dialog med många olika parter. ECB är direkt ansvarig inför Europaparlamentet men har samtidigt underlättat ett projekt av Transparency International EU (TI-EU) genom att bjuda in forskare från icke-statliga organisationer till en rad möten med högre tjänstemän.

ECB:s ordförande, Mario Draghi, sade att gott uppförande och god styrning är av största vikt för att upprätthålla allmänhetens förtroende. Det är, sade Draghi vidare, de europeiska institutionernas plikt att ytterligare stärka sin legitimitet genom demokratiskt ansvarstagande och genom att visa att de uppgifter man anförtrotts har uppfyllts. Han tillade att ECB är, och alltid har varit, öppen för en balanserad dialog med samtliga parter, inbegripet allmänheten.

I rapporten framhålls de åtgärder som ECB nyligen vidtagit för ökad transparens, ansvarighet och integritet, också i ljuset av dess uppgifter som banktillsynsmyndighet sedan slutet av 2014. TI-EU lovordar ECB för att man:

I rapporten uppmuntrades ECB också att upprätthålla sina ansträngningar att kommunicera med allmänheten.

Vissa rekommendationer i TI-EU:s rapport går utöver ECB:s mandat eller omfattas inte av fördraget. Andra synpunkter har redan implementerats, t.ex. publicering av beslut, yttranden och rekommendationer samt informationsgivning om möten med näringslivsrepresentanter.

Kontakt för media: Eszter Miltényi-Torstensson, +49 69 1344 8034.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media