Kalendáre členov Výkonnej rady

Kalendáre členov Výkonnej rady

ECB zverejňuje mesačné kalendáre stretnutí členov svojej Výkonnej rady, s približne trojmesačným časovým oneskorením.

V kalendároch sú uvedené aj termíny stretnutí s externými subjektmi, čím dopĺňajú informácie, ktoré sú už v súčasnosti k dispozícii na internetovej stránke ECB (napr. týždenný rozvrh), pokiaľ vydanie takýchto informácií nie je v rozpore s ochranou verejného záujmu priznanou na úrovni EÚ.

Mario Draghi Vítor Constâncio Benoît Cœuré Sabine Lautenschläger Yves Mersch Peter Praet