Valdes locekļu sanāksmju kalendārs

Valdes locekļu sanāksmju kalendārs

ECB publicē Valdes locekļu mēneša sanāksmju kalendāru ar aptuveni triju mēnešu nobīdi.

Papildus ECB interneta vietnē (piemēram, nedēļas grafikos) jau sniegtajai informācijai kalendārā norādītas tikšanās ar ārējām personām, izņemot gadījumus, kad šādas informācijas publiskošana varētu būt pretrunā ES līmenī atzītajām sabiedrības interesēm.

Mario Draghi
2015
Vítor Constâncio
2015
Benoît Cœuré
2015
Sabine Lautenschläger
2015
Yves Mersch
2015
Peter Praet
2015