Valdybos narių darbotvarkės

Vykdomosios valdybos narių susitikimų kalendoriai

Po Vykdomosios valdybos narių susitikimų tam tikrą mėnesį praėjus maždaug trims mėnesiams, ECB skelbia to mėnesio susitikimų kalendorius.

Šiuose kalendoriuose nurodomi susitikimai su išorės šalimis ir taip papildoma šioje interneto svetainėje jau skelbiama informacija, pavyzdžiui, savaitinės darbotvarkės, nebent tokios informacijos paskelbimas keltų grėsmę ES lygmeniu pripažintai viešųjų interesų apsaugai.

Mario Draghi
2015
Vítor Constâncio
2015
Benoît Cœuré
2015
Sabine Lautenschläger
2015
Yves Mersch
2015
Peter Praet
2015