Dnevnici sastanaka članova Izvršnog odbora

Kalendari članova Izvršnog odbora

ESB objavljuje mjesečne kalendare sastanaka članova Izvršnog odbora s vremenskim pomakom od oko tri mjeseca.

Kalendari obuhvaćaju sastanke s vanjskim subjektima i dopunjuju informacije koje se već mogu pronaći na mrežnim stranicama ESB-a, na primjer tjedni raspored, osim ako bi se objavom informacija mogla dovesti u pitanje zaštita javnih interesa na razini cijelog EU-a.

Mario Draghi
2015
Vítor Constâncio
2015
Benoît Cœuré
2015
Sabine Lautenschläger
2015
Yves Mersch
2015
Peter Praet
2015