График на членовете на Изпълнителния съвет

График на членовете на Изпълнителния съвет

ЕЦБ публикува месечния график на срещите на членовете на Изпълнителния съвет със забавяне от около три месеца.

Графиците включват срещите с външни лица, допълвайки вече наличната на уебсайта на ЕЦБ информация (например седмичния график), освен ако оповестяването на информацията би могло да наруши защитата на публичните интереси, признати на равнище ЕС.

Mario Draghi
2015
Vítor Constâncio
2015
Benoît Cœuré
2015
Sabine Lautenschläger
2015
Yves Mersch
2015
Peter Praet
2015