График на членовете на Изпълнителния съвет

График на членовете на Изпълнителния съвет

ЕЦБ публикува месечния график на срещите на членовете на Изпълнителния съвет със забавяне от около три месеца.

Графиците включват срещите с външни лица, допълвайки вече наличната на уебсайта на ЕЦБ информация (например седмичния график), освен ако оповестяването на информацията би могло да наруши защитата на публичните интереси, признати на равнище ЕС.

Mario Draghi Vítor Constâncio Benoît Cœuré Sabine Lautenschläger Yves Mersch Peter Praet