Kalendarze

Kalendarze członków Zarządu

EBC podaje do wiadomości publicznej (z około trzymiesięcznym opóźnieniem) miesięczne kalendarze spotkań członków Zarządu.

Informacje te stanowią uzupełnienie terminarzy dostępnych już na stronie internetowej EBC, np. tygodniowych harmonogramów wystąpień publicznych i innych wydarzeń. W kalendarzach wyszczególnione są spotkania z osobami i organizacjami zewnętrznymi. Nie podaje się informacji, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić interesowi publicznemu na szczeblu unijnym.

Mario Draghi
2015
Vítor Constâncio
2015
Benoît Cœuré
2015
Sabine Lautenschläger
2015
Yves Mersch
2015
Peter Praet
2015