Πρόγραμμα δραστηριοτήτων

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής

Η ΕΚΤ δημοσιεύει το μηνιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής με χρονική υστέρηση περίπου τριών μηνών.

Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο συμπληρώνει τις πληροφορίες που ήδη διατίθενται στον παρόντα δικτυακό τόπο (όπως το εβδομαδιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων), περιλαμβάνει συναντήσεις με εξωτερικούς φορείς, εκτός εάν η δημοσιοποίησή τους θα μπορούσε να υπονομεύσει την προστασία των διαφόρων πτυχών του δημόσιου συμφέροντος που αναγνωρίζονται σε επίπεδο ΕΕ.

Mario Draghi Vítor Constâncio Benoît Cœuré Sabine Lautenschläger Yves Mersch Peter Praet