Kalendáře členů rady

Pracovní programy členů Výkonné rady

ECB zveřejňuje měsíční programy jednání členů Výkonné rady přibližně s tříměsíční prodlevou.

Uvedena jsou v nich setkání se zástupci externích subjektů, a doplňují tak informace, které jsou v současné době již k dispozici na internetových stránkách ECB (např. týdenní program), pokud tyto informace neoslabují ochranu veřejných zájmů uznávaných na úrovni EU.

Mario Draghi
2015
Vítor Constâncio
2015
Benoît Cœuré
2015
Sabine Lautenschläger
2015
Yves Mersch
2015
Peter Praet
2015