Johtokunnan jäsenten kokoukset ja tapahtumat

EKP:n johtokunnan jäsenten aikataulut

EKP julkistaa johtokuntansa jäsenten kunkin kuukauden kokous- ja tapahtuma-aikataulut noin kolmen kuukauden viiveellä.

Aikatauluissa ovat mukana kaikki sellaiset tapaamiset ulkopuolisten osapuolten kanssa, jotka eivät käy ilmi viikkokalenterista tai muista näillä sivuilla jo olevista tiedoista. Aikatauluista jätetään pois vain sellaiset tiedot, joiden julkistaminen voisi vaarantaa yleisen edun Euroopan unionissa.

Mario Draghi
2016
2015
Vítor Constâncio
2016
2015
Benoît Cœuré
2016
2015
Sabine Lautenschläger
2016
2015
Yves Mersch
2016
2015
Peter Praet
2016
2015