Kalendrar för direktionens ledamöter

Kalendrar för direktionens ledamöter

ECB offentliggör månadsvisa sammanträdeskalendrar för direktionens ledamöter, med ungefär tre månaders fördröjning.

I kalendrarna innefattas möten med externa parter, vilket kompletterar den information som redan finns tillgänglig på denna webbplats (t.ex. veckoschemat), såvida inte offentliggörande av denna information skulle undergräva det skydd av allmänhetens intressen som erkänns på EU-nivå.

Mario Draghi Vítor Constâncio Benoît Cœuré Sabine Lautenschläger Yves Mersch Peter Praet