Kalendrar för direktionens ledamöter

Kalendrar för direktionens ledamöter

ECB offentliggör månadsvisa sammanträdeskalendrar för direktionens ledamöter, med ungefär tre månaders fördröjning.

I kalendrarna innefattas möten med externa parter, vilket kompletterar den information som redan finns tillgänglig på denna webbplats (t.ex. veckoschemat), såvida inte offentliggörande av denna information skulle undergräva det skydd av allmänhetens intressen som erkänns på EU-nivå.

Mario Draghi
2015
Vítor Constâncio
2015
Benoît Cœuré
2015
Sabine Lautenschläger
2015
Yves Mersch
2015
Peter Praet
2015