European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Åtgärder mot förfalskning

Eurosedlarna trycks med toppmodern teknik. De har också flera framträdande säkerhetsdetaljer, som gör att man lätt kan skilja dem från förfalskningar utan att använda specialutrustning och som ska verka avskräckande för förfalskare.

Centrum för analys av sedelförfalskningar

ECB bevakar noga framstegen inom tryck- och kopieringstekniken, så väl som antalet beslagtagna förfalskningar. Förfalskningarna analyseras av centralbankerna i euroområdet och ECB:s centrum för sedelförfalskning, som samordnar teknisk och statistisk information om förfalskningar. Informationen som lagrats i centrets databas delas med de nationella polismyndigheterna och andra organ som deltar i arbetet med att förhindra förfalskning. ECB har också ett nära samarbete med Europol, Europeiska polisbyrån, som har i uppdrag att samordna skyddet för euron, likasom med Interpol, Internationella kriminalpolisorganisationen och Europeiska kommissionen.

Förhindrande av olaglig användning av digitala bilder på sedlar

Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG), som består av tio av världens största sedelutfärdande myndigheter, främjar teknik för bekämpning av förfalskning. Denna teknik förhindrar digital förfalskning och, genom att hindra tillverkningen av förfalskade sedlar, minskas förluster för enskilda personer och företag som skulle ha tagit emot dem. Centralbankernas system för att hindra förfalskning (counterfeit deterrence system, CDS) är ett system som består av teknik för att förhindra förfalskning med hjälp av persondatorer och utrustning för digital bildframställning som fångar och reproducerar bilder av skyddade sedlar. Det strävar efter att förhindra obehörig reproduktion av sedlar. För legitima ändamål kanhögupplösta bilder på sedlar beställas från ECB.

För att upprätthålla och förbättra eurons integritet som global valuta driver, samordnar och finansierar ECBforskning om och utveckling av sedlar.