European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vanliga frågor om kontanter

Kommer kontanter snart att försvinna?

Nej. Kontanter kommer att fortsätta vara det grundläggande betalningsmedlet under överskådlig framtid. Kontanters värde kan lätt äkthetskontrolleras. Det är lätt att upptäcka förfalskningar och ingen utomstående part behövs för att göra en betalning. Inga andra betalningsinstrument än kontanter inbegriper på ett lika effektivt sätt dessa tre element.

Kontaktlösa betalningar blir allt vanligare. Kommer det att göra kontanter överflödiga?

Nej. De speciella egenskaperna hos kontanter säkerställer att de förblir relevanta även i framtiden. Digitala betalningsmetoder kan vara användbara för många människor men de passar inte alla. Kontaktlösa betalningar kommer inte att ersätta kontanter som betalningsinstrument utan finnas parallellt med kontanter.

Får detaljhandeln vägra ta emot en kontant betalning?

Europeiska kommissionen utfärdade en rekommendation (2010/191/EU) baserat på en rapport av expertgruppen om euron som lagligt betalningsmedel (Euro Legal Tender Expert Group). Däri framgår följande vad gäller skyldighet att acceptera kontanter.

  • Detaljhandeln får inte neka att ta emot kontanter såvida inte båda parter kommit överens om ett annat betalningssätt.
  • Det är inte tillräckligt att sätta upp en lapp om att kontanta betalningar, eller betalningar som görs med vissa sedelvalörer, inte godkänns. Detaljhandlare måste ha en berättigad anledning, t.ex. svårighet att inneha tillräckligt med kontantreserver eller att de kan påvisa konkreta fysiska säkerhetsrisker vid stora mängder kontanter.
  • Offentliga serviceinrättningar får inte utan goda skäl vägra att ta emot kontantbetalning och inte heller tillämpa inskränkningar. En sådan vägran skulle innebära en underminering av eurons ställning som lagligt betalningsmedel och denna är skyddad genom EU-lagstiftning.

Har de nationella centralbankerna behörighet över sedlar och mynt?

Ja. Behörighet att utge eurosedlar har ECB och de nationella centralbanker som ingår i Eurosystemet. Däremot ligger ansvaret för att ge ut euromynt på de enskilda medlemsstaterna i euroområdet, men de får bara ge ut euromynt i den omfattning som godkänns av ECB. Alla nationella centralbanker är involverade i logistiken av myntlager och -reserver.

Kan en bank avgöra om en sedel är falsk?

Nej. Om en bank tvivlar på om en eurosedel är äkta lämnar banken in den till den nationella centralbanken (eller till centrum för analys av sedelförfalskningar), som fattar det slutliga beslutet om en sedel är äkta eller inte.

Finns det olika sedlar för samma denominering, t.ex. två olika 20-eurosedlar?

Ja. Den första serien eurosedlar (5 € till 500 €) gavs ut 2002 och är fortfarande lagligt betalningsmedel. Mellan 2013 och 2019 introducerade ECB och de nationella centralbankerna i Eurosystemet den andra serien eurosedlar, som även kallas Europaserien. I denna serie finns sedelvalörer från 5 € till 200 €. Ingen 500-eurosedel ges längre ut. Sedelvalörerna i den första serien och den andra serien har samma värde.

Kan coronaviruset smitta via sedlar?

Den mängd virus som skulle kunna överföras är så liten att risken är obetydlig jämfört med andra ytor som människor dagligen kommer i kontakt med. För att säkerställa att hantering av kontanter är så säkert som möjligt har ECB ett nära samarbete med europeiska laboratorier för att få reda på hur coronavirus beter sig på olika ytor. Läs på vår blogg för mer information.