European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Изцапани с мастило банкноти

Попадала ли Ви е някога банкнота, покрита с мастило?

Ако някой Ви даде банкнота като показаните по-долу, не я приемайте – тя вероятно е открадната.

Изцапани с мастило банкноти

Мастилото по такива банкноти идва от средства против кражба, наречени още „интелигентни системи за неутрализиране на банкноти“ (ИСНБ). Те се задействат, когато престъпници отворят защитен контейнер за пари в брой, например банкомат или сейф в превозно средство за транспортиране на пари. Тези системи правят откраднатите банкноти неизползваеми и лишени от стойност, като по този начин намаляват риска за търговци на дребно, банки и други лица, боравещи професионално с пари в брой, да станат жертва на престъпление.

Слепени банкноти

Това е един от най-често използваните методи за превръщане на откраднатите банкноти в неупотребяеми, но има и други средства за защита на парите в брой, като например лепило. То слепва банкнотите в касетата на банкомата в плътен блок. Ако се опитате да отделите банкноти от него, те се накъсват.

Как да разпознаете изцапани с мастило откраднати банкноти

Когато се задейства интелигентна система за неутрализиране на банкноти (ИСНБ), защитното мастило попива в банкнотата и оставя следи, които обичайно са по-наситени по краищата ѝ. Цветовете на най-често използваните защитни мастила са ярко виолетово, зелено, синьо, червено или черно. Мастилото обикновено се стича от краищата към средата на банкнотата и има отличителен рисунък. Понякога химикалите, които престъпниците използват в опит да премахнат мастилото, променят цвета. В резултат на това може да се променят и оригиналните цветове на банкнотите, а някои защитни елементи може да се повредят или дори да изчезнат.

Означава ли това, че всички изцапани с мастило банкноти са крадени?

Не. Ако по банкнотата се виждат само леки петна или няколко малки изцапани места и ръбовете са непокътнати, най-вероятно петната са се получили случайно, например от протекла химикалка.

Банкноти с мастилени петна, които не са причинени от ИСНБ

Такива банкноти е малко вероятно да са откраднати и можете да ги приемете.

А ако някой ми даде изцапана с мастило банкнота, на която петната очевидно са причинени от средство против кражба?

  • Не я приемайте, поискайте друга. Не можете да сте сигурни дали лицето, което Ви предлага банкнотата, е нейният законен собственик.
  • Не приемайте избелени или избледнели банкноти, тъй като престъпниците най-често се опитват да премахнат петната от мастило от ИСНБ, като перат или избелват банкнотите.
  • Ако сте приели изцапана с мастило банкнота, трябва да я отнесете в банката си или в националната централна банка и да обясните как е попаднала у Вас. Националната централна банка ще провери дали мастилените петна са от ИСНБ и може да се обади на полицията, която да използва банкнотата като доказателство срещу престъпниците в съда.
  • Ако при разследването се установи, че мастилените петна са от ИСНБ, може би няма да имате право на възстановяване на стойността на банкнотата. Националните централни банки могат да обменят евробанкноти, изцапани от средства против кражба, само по заявка на първоначалния собственик на банкнотите, станал жертва на престъпното деяние, при което банкнотите са изцапани с мастило.
  • Ако разследването потвърди, че мастилените петна не са от ИСНБ и банкнотата е изцапана случайно, ще получите нова банкнота или стойността ѝ ще бъде преведена на банковата Ви сметка.

Имате още въпроси? По въпроса за замяната на повредени евробанкноти вижте член 3 от Решение на Европейската централна банка от 19 април 2013 г.

Всички страници в този раздел