Menu

Met inkt bevlekte bankbiljetten

Heeft u ooit een bankbiljet gezien dat met inkt was bevlekt?

Als iemand u een bankbiljet geeft dat eruit ziet als de hieronder afgebeelde biljetten, neemt u het dan niet aan: het is dan waarschijnlijk een gestolen biljet!

De inkt op de bankbiljetten hierboven is afkomstig van antidiefstalapparaten, die ook wel bekend staan als ‘intelligente systemen voor de neutralisatie van bankbiljetten’ (‘intelligent banknote neutralisation systems’ of IBNS’s). Deze worden geactiveerd als criminelen een beschermde contantgeldhouder, zoals een geldautomaat of een kluis in een voertuig voor geldtransport, open maken. Deze systemen maken gestolen bankbiljetten onbruikbaar en waardeloos, en beperken zo het risico dat winkeliers, banken en andere professionele contantgeldverwerkers het slachtoffer zouden kunnen worden van een misdaad.


Aan elkaar geplakte bankbiljetten

Dit is een van de meest gebruikelijke methoden om gestolen bankbiljetten onbruikbaar te maken, maar er zijn daarnaast ook andere middelen om contant geld te beschermen, zoals lijm. Lijm plakt alle bankbiljetten in een cassette in een geldautomaat samen tot één massief blok papier. Zou men dan proberen individuele bankbiljetten los te peuteren, dan scheuren deze in stukken.

Hoe herkent u een met inkt bevlekt bankbiljet dat gestolen is?

Als een bankbiljet door een zogeheten intelligent systeem voor de neutralisatie van bankbiljetten (IBNS) met inkt wordt besmeurd, trekt de veiligheidsinkt in het bankbiljet en laat deze sporen achter die normaliter het duidelijkst te zien zijn aan de randen van het biljet. De kleuren van de meest gebruikte veiligheidsinkten zijn fel paars, groen, blauw, rood of zwart. De inkt loopt meestal van de randen naar het midden van de bankbiljetten en laat een karakteristiek patroon achter. Soms kunnen de chemicaliën die criminelen gebruiken om de bankbiljetten te wassen wanneer ze proberen de inkt te verwijderen, de kleur daarvan veranderen. Daardoor kunnen ook de originele kleuren van de bankbiljetten zelf veranderen, en enkele echtheidskenmerken kunnen beschadigd raken of zelfs verdwijnen.

Betekent dit dat alle met inkt bevlekte bankbiljetten gestolen zijn?

Nee. Als zich heel lichte vlekken of een paar kleine inktsporen op het bankbiljet bevinden en de randen nog onbeschadigd zijn, dan zijn die vlekken of sporen zeer waarschijnlijk per ongeluk daarop gekomen, bijvoorbeeld door een lekkende pen. Die bankbiljetten zijn waarschijnlijk niet gestolen en kunnen worden aangenomen:

Bankbiljetten met inktvlekken die niet veroorzaakt zijn door een IBNS

Wat als iemand mij een met inkt bevlekt bankbiljet geeft dat duidelijk door antidiefstalapparatuur bevlekt is?

  • Neem het biljet niet aan en vraag om een ander. U kunt er niet zeker van zijn dat de persoon die u het bankbiljet aanbiedt de rechtmatige bezitter ervan is.
  • Weiger gebleekte of verkleurde bankbiljetten, aangezien in dat geval criminelen waarschijnlijk hebben geprobeerd IBNS-inktvlekken te verwijderen door de biljetten te wassen of te bleken.
  • Als u een met inkt bevlekt bankbiljet hebt aangenomen, breng het dan naar uw bank of een nationale centrale bank en leg uit hoe u eraan gekomen bent. De nationale centrale bank controleert of de inktvlekken van een IBNS afkomstig zijn en kan eventueel de politie inschakelen. Deze kan dan de bankbiljetten gebruiken als bewijsmateriaal om de verantwoordelijke criminelen veroordeeld te krijgen.
  • Als uit het onderzoek naar voren komt dat de inktvlekken inderdaad van een IBNS afkomstig zijn, zou het kunnen zijn dat u geen recht hebt op vergoeding van het biljet. De nationale centrale banken kunnen eurobankbiljetten die door antidiefstalapparatuur zijn bevlekt uitsluitend door nieuwe vervangen op verzoek van de oorspronkelijke bezitter van het bankbiljet die het slachtoffer is geweest van de criminele activiteit die geleid heeft tot de besmeuring van de bankbiljetten.
  • Als het onderzoek bevestigt dat de inktvlekken niet afkomstig zijn van een IBNS en dat het bankbiljet per ongeluk bevlekt is geraakt, dan ontvangt u een nieuw bankbiljet of wordt het bedrag op uw bankrekening bijgeschreven.

Heeft u verder nog vragen? Leest u dan artikel 3 van het Besluit van de Europese Centrale Bank van 19 april 2013 betreffende de vervanging van beschadigde eurobankbiljetten.