European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Bankbiljetten met inktvlekken

Heeft u ooit een bankbiljet met inktvlekken gezien?

Als iemand u een bankbiljet geeft dat eruit ziet als de hieronder afgebeelde biljetten, neemt u het dan niet aan, omdat het waarschijnlijk een gestolen biljet is!

Bankbiljetten met inktvlekken

De inkt op deze bankbiljetten is afkomstig van antidiefstalapparaten, die ook wel bekend staan als intelligente systemen voor de neutralisatie van bankbiljetten (intelligent banknote neutralisation system –IBNS). Deze worden geactiveerd als criminelen een beschermde contantgeldhouder, zoals een geldautomaat of een kluis in een voertuig voor geldtransport, open maken. Deze systemen maken gestolen bankbiljetten onbruikbaar en waardeloos, en beperken zo het risico dat winkeliers, banken en andere professionele contantgeldverwerkers het slachtoffer zouden kunnen worden van een misdaad.

Verlijmde bankbiljetten

Dit is een van de meest gebruikelijke methoden om gestolen bankbiljetten onbruikbaar te maken, maar er zijn daarnaast ook andere middelen om contant geld te beschermen, zoals lijm. Lijm plakt alle bankbiljetten in een cassette in een geldautomaat samen tot één massief blok papier. Zou men dan proberen individuele bankbiljetten los te peuteren, dan scheuren ze in stukken.

Hoe herkent u een gestolen, met inkt bevlekt bankbiljet?

Als een bankbiljet door een zogeheten intelligent systeem voor de neutralisatie van bankbiljetten (IBNS) met inkt wordt besmeurd, trekt de veiligheidsinkt in het bankbiljet en laat deze sporen achter die normaliter het duidelijkst te zien zijn aan de randen van het biljet. De kleuren van de meest gebruikte veiligheidsinkten zijn fel paars, groen, blauw, rood of zwart. De inkt loopt meestal van de randen naar het midden van de bankbiljetten en laat een karakteristiek patroon achter. Soms veranderen de chemicaliën die criminelen gebruiken om de inkt uit de bankbiljetten te wassen, de kleur daarvan. Daardoor kunnen ook de originele kleuren van de bankbiljetten zelf veranderen, en enkele echtheidskenmerken kunnen beschadigd raken of zelfs verdwijnen.

Betekent dit dat alle bankbiljetten met inktvlekken gestolen zijn?

Nee. Als zich op het bankbiljet alleen heel lichte vlekken of een paar kleine inktsporen bevinden en de randen nog intact zijn, dan zijn de vlekken of sporen zeer waarschijnlijk per ongeluk daarop gekomen, bijvoorbeeld door een lekkende pen.

Bankbiljetten met inktvlekken die niet door een IBNS zijn veroorzaakt

Het is onwaarschijnlijk dat deze bankbiljetten gestolen zijn; ze kunnen worden aangenomen.

Wat als iemand mij een bankbiljet geeft met inktvlekken die duidelijk van een antidiefstalapparaat stammen?

  • Neem het biljet niet aan en vraag om een ander. U kunt er niet zeker van zijn dat de persoon die u het bankbiljet aanbiedt de rechtmatige bezitter ervan is.
  • Weiger gebleekte of verkleurde bankbiljetten, aangezien in dat geval criminelen waarschijnlijk hebben geprobeerd IBNS-inktvlekken te verwijderen door de biljetten te wassen of te bleken.
  • Als u een bankbiljet met inktvlekken hebt aangenomen, breng het dan naar uw bank of een nationale centrale bank en leg uit hoe u eraan gekomen bent. De nationale centrale bank controleert of de inktvlekken van een IBNS afkomstig zijn en kan eventueel de politie inschakelen. Die kan de bankbiljetten als bewijsmateriaal gebruiken om de verantwoordelijke criminelen veroordeeld te krijgen.
  • Als uit het onderzoek blijkt dat de inktvlekken inderdaad van een IBNS afkomstig zijn, heeft u mogelijk geen recht op vergoeding van het biljet. De nationale centrale banken kunnen door antidiefstalapparatuur bevlekte eurobankbiljetten uitsluitend omruilen op verzoek van de oorspronkelijke bezitter van het bankbiljet die het slachtoffer is geweest van de criminele activiteit die tot de besmeuring van de bankbiljetten heeft geleid.
  • Als het onderzoek bevestigt dat de inktvlekken niet van een IBNS afkomstig zijn en dat het bankbiljet per ongeluk bevlekt is geraakt, dan ontvangt u een nieuw bankbiljet of wordt het bedrag op uw bankrekening bijgeschreven.

Meer vragen? Lees dan artikel 3 van het Besluit van de Europese Centrale Bank van 19 april 2013 betreffende de vervanging van beschadigde eurobankbiljetten.

Alle pagina's in dit deel