European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Infärgade sedlar

Har du någon gång stött på en missfärgad sedel?

Om någon ger dig en sådan ska du inte ta emot den eftersom det troligen handlar om en stulen sedel.

Infärgade sedlar

Färgen på dessa sedlar är s.k. sedelskyddsfärg. Tekniken kallas IBNS-teknik (Intelligent Banknote Neutralisation System). Den aktiveras när någon obehörig öppnar en skyddad förvaringsbox för kontanter, exempelvis en bankomat eller ett säkerhetsskåp i en värdetransport. Dessa system gör stulna sedlar obrukbara och värdelösa, vilket minskar risken att handlare, banker och andra som yrkesmässigt hanterar kontanter utsätts för bedrägeri.

Hoplimmade sedlar

Detta är en av de vanligaste metoderna för att göra stulna sedlar obrukbara, men det finns andra sätt att skydda kontanter, t.ex. med lim. Limmet gör att alla sedlar inuti en uttagsautomat klistras ihop till ett block. Om du försöker ta loss enskilda sedlar går de sönder.

Hur känns en infärgad sedel igen?

Om IBNS-tekniken leder till att en sedel missfärgas av sedelskyddsfärg tränger färgen in i sedelpapperet. Detta lämnar spår som oftast sitter längs kanterna. Det finns flera typer av sedelskyddsfärg och de vanligaste är ljuslila, grönt, blått, rött eller svart. Färgen sprider sig oftast från kanterna in mot mitten av sedeln och lämnar ett karaktäristiskt mönster. De kemikalier som sedan används på stöldgodset för att få bort missfärgningarna från sedlarna kan leda till att färgen ändras. Då kan sedelns ursprungliga färger också påverkas och vissa säkerhetsdetaljer kan skadas eller t.o.m. försvinna.

Betyder det att alla missfärgade sedlar är stulna?

Nej. Om det rör sig om mycket ljusa eller små fläckar och sedelns kanter är intakta beror det sannolikt på oavsiktliga företeelser, t.ex. att en bläckpenna läckt.

Sedlar med infärgning som inte förorsakats av IBNS

Det är således inte troligt att dessa sedlar är stulna och de kan alltså accepteras.

Vad ska jag göra om någon ger mig en sedel som helt klart har missfärgats av sedelskyddsfärg?

  • Ta inte emot den och be om en annan. Du kan inte vara säker på att denna person är den rättmätige ägaren.
  • Vägra ta emot blekta eller missfärgade sedlar, då någon med största sannolikhet har försökt att tvätta eller bleka de stulna sedlarna för att få bort sedelskyddsfärgen.
  • Om du har tagit emot en sedel som är infärgad med sedelskyddsfärg ska du ta den till din bank eller till din centralbank och berätta för dem hur du fick den. Centralbanken kontrollerar om IBNS har orsakat fläckarna. Då kan polisen bli inkopplad och sedlarna ifråga kan användas som bevismaterial mot gärningsmännen.
  • Om utredningen visar att sedeln är infärgad med hjälp av IBNS, har du ingen rätt till ersättning för den. Nationella centralbanker ger bara ersättning till den ursprungliga ägaren som utsatts för den brottsliga aktivitet som ledde till att sedlarna missfärgades.
  • Bekräftar utredningen att fläckarna inte kommer från sedelskyddsfärg och att sedeln bara har fläckar av normal användning, får du ersättning för sedeln, antingen i form av kontanter eller via en insättning på ditt bankkonto.

Har du frågor? Se artikel 3 om inlösen av skadade äkta eurosedlar i Europeiska centralbankens beslut av den 19 april 2013.

Alla sidor i detta avsnitt