Menu

Zabarvené bankovky

Dostala se vám někdy do rukou zabarvená bankovka?

Jestli vám někdo dá bankovku podobnou těm, které jsou vidět níže, nepřijímejte ji, protože je pravděpodobně kradená.

Barva na těchto bankovkách pochází z nástražných zařízení na ochranu proti krádeži, známých také pod označením inteligentní systémy neutralizace bankovek (IBNS), které se aktivují, když pachatelé otevřou chráněnou schránku na hotovost, např. bankomat nebo trezor ve voze převážejícím hotovost. Tyto systémy činí kradené bankovky nepoužitelnými a bezcennými a snižují riziko, že se maloobchodníci, banky a další subjekty zpracovávající hotovost stanou oběťmi trestného činu.


Více bankovek slepených k sobě

Výše je popsána jedna z nejčastěji používaných metod k tomu, aby byly kradené bankovky učiněné nepoužitelnými, avšak existují také jiné prostředky, jak hotovost ochránit, např. lepidlo. To slepí všechny bankovky uvnitř bankomatové kazety do kompaktního kvádru. Když se pokusíte jednotlivé bankovky oddělit, roztrhnou se.

Jak rozpoznat kradenou zabarvenou bankovku?

Když je bankovka zabarvená inteligentním systémem neutralizace bankovek (IBNS), bezpečnostní barva se do bankovky vpije a zanechá stopy, které jsou obvykle viditelnější na jejích okrajích. Nejčastěji používanými bezpečnostními barvami jsou jasně fialová, zelená, modrá, červená či černá. Barva obvykle proniká směrem ke středu bankovek a zanechá typický vzor. Chemické prostředky, které pachatelé použijí , když se snaží z bankovek tuto bezpečnostní barvu odstranit, někdy mohou změnit původní barvu. V důsledku toho se mohou původní barvy bankovek změnit a některé ochranné prvky se poškodí, nebo dokonce zmizí.

Znamená to, že všechny zabarvené bankovky jsou kradené?

Ne, neznamená. Pokud jsou na bankovce velmi jemné skvrny nebo několik málo malých skvrn a okraje jsou nedotčené, pak jsou skvrny nejspíše způsobené nešťastnou náhodou, zapříčiněné například inkoustem, který ukápl z inkoustového pera. Je nepravděpodobné, že by byly tyto bankovky kradené, a lze je přijímat.

Bankovky s barevnými skvrnami, které nezapříčinil IBNS

Co když mi někdo dá zabarvenou bankovku, u niž je jasné, že ji zabarvilo zařízení na ochranu proti krádeži?

  • Nepřijímejte ji a vyžádejte si jinou. Nemůžete mít jistotu, že osoba, která vám bankovku nabízí, je jejím skutečným majitelem.
  • Odmítněte bankovky bělené nebo odbarvené, protože pachatelé se nejspíše pokusili skvrny od IBNS na bankovkách vyprat či vybělit.
  • Pokud jste zabarvenou bankovku přijali, měli byste ji předložit ve vaší bance nebo národní centrální bance a informovat ji, jak jste k ní přišli. Národní centrální banka zkontroluje, zda barva pochází z IBNS, a případně informuje policii, která bankovky může použít jako důkaz k usvědčení pachatelů.
  • Jestliže vyšetřování ukáže, že barva pochází z IBNS, je možné, že na náhradu nebudete mít nárok. Národní centrální banky mohou vyměnit eurobankovky zabarvené ochrannými zařízeními proti krádeži pouze na žádost původního majitele bankovky, který byl obětí trestného činu vedoucího k zabarvení bankovek.
  • Pokud vyšetřování potvrdí, že zabarvení nezpůsobil IBNS, nýbrž jen nehoda, obdržíte bankovku novou nebo budou peníze poukázány na váš účet.

Máte jakékoli další dotazy? Přečtěte si článek 3 rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 19. dubna 2013 o výměně poškozených eurobankovek.