Menu

Karti tal-flus imtabba' bil-linka

Qatt rajt karta tal-flus miksija bil-linka?

Jekk xi ħadd jagħtik karta tal-flus bħal dawk ta’ hawn taħt, taċċettahiex għax probabbilment tkun misruqa.

Il-linka fuq dawn il-karti tal-flus tiġi minn apparat ta’ kontra s-serq, magħruf ukoll bħala sistemi intelliġenti għan-newtralizzazzjoni tal-karti tal-flus (IBNSs), li jiġu attivati meta l-kriminali jiftħu reċipjent protett ta' flus kontanti, bħal ATM jew sejf f'vettura tat-trasport tal-flus kontanti. Dawn is-sistemi jirrendu l-karti tal-flus misruqa inutilizzabbli u bla valur, u b'hekk inaqqsu r-riskju li l-bejjiegħa bl-imnut, il-banek u l-professjonisti fil-maneġġ tal-flus kontanti jsiru vittmi tal-kriminalità.


Karti tal-flus imwaħħlin bil-kolla

Dan hu wieħed mill-aktar metodi komuni użati biex il-karti tal-flus misruqa ma jkunux jistgħu jintużaw, iżda hemm għodod oħra għall-protezzjoni tal-flus kontanti, bħall-kolla. Il-kolla tgħaqqad il-karti tal-flus kollha flimkien f’kassett tal-ATM fi briksa solida. Jekk tipprova tneħħi l-karti tal-flus individwali, jitqattgħu f’biċċiet.

Kif tagħraf karta tal-flus misruqa u mtabba' bil-linka ?

Meta karta tal-flus tkun imtabba’ b'sistema intelliġenti għan-newtralizzazzjoni tal-karti tal-flus (IBNS), il-linka tas-sigurtà ixxarrab il-karta tal-flus u tħalli traċċi li normalment ikunu aktar evidenti fuq ix-xfar tal-karta tal-flus. Il-kuluri tal-linka tas-sigurtà użati l-aktar komunement huma l-vjola jgħajjat, l-aħdar, il-blu, l-aħmar jew l-iswed. Il-linka ġeneralment tgħaddi mix-xfar lejn iċ-ċentru tal-karti tal-flus u tħalli disinn karatteristiku. Kultant, is-sustanzi kimiċi li l-kriminali jużaw biex jaħslu l-karti tal-flus meta jippruvaw ineħħu l-linka jistgħu ibiddlu l-kulur. Bħala riżultat ta’ dan, il-kuluri oriġinali tal-karti tal-flus jistgħu jinbidlu wkoll, u xi karatteristiċi tas-sigurtà jistgħu jitħassru, jew jistgħu saħansitra jisparixxu.

Dan ifisser li l-karti tal-flus imtabba' bil-linka jkunu kollha misruqin?

Le. Jekk ikun hemm tbajja' ħfief ħafna jew xi żewġ marki żgħar fuq il-karta tal-flus u x-xfar ikunu intatti, allura probabbilment il-marki jkunu aċċidentali, ikkawżati pereżempju minn pinna tqattar il-linka. Dawn il-karti tal-flus x’aktarx li ma jkunux insterqu u jistgħu jiġu aċċettati:

Karti tal-flus bi tbajja’ mhux ikkawżati minn IBNS

U jekk xi ħadd jagħtini karta tal-flus fejn jidher ċar li tkun imtabba' bil-linka ta’ apparat kontra s-serq?

  • Taċċettahiex jew itlob waħda ġdida. Ma tistax tkun ċert li l-persuna li tkun qed toffrilek il-karta tal-flus tkun is-sid leġittimu.
  • Irrifjuta karti tal-flus ibbliċjati jew skuluriti, minħabba li x’aktarx il-kriminali jkunu ppruvaw ineħħu t-bajja’ tal-linka IBNS billi jaħslu jew jibbliċjaw il-karti tal-flus.
  • Jekk aċċettajt karta tal-flus imtabba' bil-linka, għandek toħodha l-bank tiegħek jew bank ċentrali nazzjonali, u tgħidilhom kif ġiet għandek. Il-bank ċentrali nazzjonali jivverifika jekk it-tebgħat tal-linka jkunux ġejjin minn IBNS u jistgħu jinvolvu l-pulizija, li jistgħu jużaw il-karti tal-flus bħala evidenza biex jikkundannaw lill-kriminali responsabbli.
  • Jekk l-investigazzjonijiet juru li t-tbajja’ tal-linka jkunu ġejjin minn IBNS, tista' ma tkunx intitolat għal rimborż. Il-banek ċentrali nazzjonali jistgħu jiskambjaw karti tal-flus tal-euro mtabba' minn apparat ta’ kontra s-serq biss fuq talba tas-sid oriġinali tal-karta tal-flus li kien il-vittma tal-attività kriminali li wasslet biex il-karti tal-flus jittebbgħu.
  • Jekk l-investigazzjonijiet jikkonfermaw li t-tbajja’ tal-linka ma jkunux ġejjin minn IBNS u l-karta tal-flus tkun ġiet immarkata aċċidentalment, inti tirċievi karta tal-flus ġdida jew trasferiment ta’ fondi fil-kont bankarju tiegħek.

Għandek aktar mistoqsijiet? Aqra l-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tad-19 ta’ April 2013 dwar il-bdil ta’ karti tal-flus imħassrin.