Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Парична политика

В момента страницата се актуализира. Можете да прочетете последните новини за новата ни стратегия на паричната политика и целта за ценовата стабилност на нашата основна страница, посветена на прегледа на стратегията.

Основната цел на Европейската система на централните банки [...] е да поддържа ценова стабилност.“ (Член 127 от Договора за функционирането на Европейския съюз)

Това е основната разпоредба в главата за паричната политика в Договора за функционирането на Европейския съюз. Като съсредоточава паричната политика на ЕЦБ върху тази цел, Договорът отразява съвременното схващане в икономиката за ролята, обхвата и границите на паричната политика и установява институционалната и организационна основа за уредбата на дейността на централните банки в икономическия и паричен съюз.

Управителният съвет на Европейската централна банка се стреми да поддържа инфлацията под, но близо до 2% в средносрочен план. За да постигне своята първостепенна цел, Управителният съвет взема решенията си въз основа на двустълбова стратегия на паричната политика и ги прилага посредством своята оперативна рамка.

„Паричната политика на ЕЦБ“ (трето издание, май 2011 г.)

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (3) +
Select your language

Всички страници в този раздел