Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Monetarna politika

Stranica se trenutačno posuvremenjuje. Najnovije vijesti o našoj novoj strategiji monetarne politike i cilju stabilnosti cijena možete pronaći na našoj središnjoj stranici o preispitivanju strategije.

»Glavni je cilj Europskog sustava središnjih banaka [...] održati stabilnost cijena.« (članak 127. Ugovora o funkcioniranju Europske unije)

To je ključna odredba poglavlja o monetarnoj politici Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Usmjeravanjem monetarne politike ESB-a tom cilju, Ugovor utjelovljuje moderno ekonomsko razmišljanje o ulozi, djelokrugu i ograničenjima monetarne politike te postavlja institucionalne i organizacijske temelje za aranžmane središnjeg bankarstva u ekonomskoj i monetarnoj uniji.

Cilj je Upravnog vijeća Europske središnje banke održavati inflaciju ispod, ali blizu 2 % u srednjoročnom razdoblju. Kako bi postiglo svoj glavni cilj, Upravno vijeće svoje odluke temelji na strategiji monetarne politike u dva stupa te ih provodi služeći se operativnim okvirom.

The monetary policy of the ECB (treće izdanje, svibanj 2011.)

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (3) +
Select your language

Sve stranice u ovom odjeljku