Menu

Monetarna politika

»Glavni cilj Europskoga sustava središnjih banaka [...] je održati stabilnost cijena.« (Članak 127. Ugovora o funkcioniranju Europske unije)

To je ključna odredba poglavlja o monetarnoj politici Ugovora o funkcioniranju Europske Unije. Usmjeravanjem monetarne politike ESB-a tomu cilju, Ugovor utjelovljuje moderno ekonomsko razmišljanje o ulozi, djelokrugu i ograničenjima monetarne politike te postavlja institucionalne i organizacijske temelju za aranžmane središnjeg bankarstva u Ekonomskoj i monetarnoj uniji.

Cilj je Upravnoga vijeća Europske središnje banke održavati inflaciju ispod, ali blizu 2% na srednji rok. Kako bi postiglo svoj primarni cilj, Upravno vijeće svoje odluke temelji na strategiji monetarne politike u dva stupa te ih provodi koristeći svoj operativni okvir.

The monetary policy of the ECB (Third edition, May 2011)

Monetarna politika ESB-a (treće izdanje, svibanj 2011)

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (3) +
Select your language