Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Penningpolitik

Denna sida håller på att uppdateras. Du hittar senaste nytt om vår nya penningpolitiska strategi och prisstabilitetsmålet på samlingssidan för strategiöversynen.

Huvudmålet för Europeiska centralbankssystemet [...] ska vara att upprätthålla prisstabilitet.” (Artikel 127 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt)

Det är huvudbestämmelsen i kapitlet om penningpolitik i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Genom att låta ECB:s penningpolitik vara inriktat på detta mål återspeglar fördraget modernt ekonomiskt tänkande om penningpolitikens roll, omfattning och begränsningar samt upprättar basen för centralbankerna i Ekonomiska och monetära unionen i institutionella och organisatoriska termer.

ECB-rådet strävar efter att hålla inflationen under, men nära, 2 % på medellång sikt. För att uppnå sitt huvudmål baserar ECB-rådet sina beslut på en penningpolitisk strategi med två pelare och implementerar dem med hjälp av sitt styrsystem.

The monetary policy of the ECB (ECB:s penningpolitik) (tredje upplagan, maj 2011)

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (3) +
Select your language

Alla sidor i detta avsnitt