Menu

Penningpolitik

"Huvudmålet för Europeiska centralbankssystemet [...] ska vara att upprätthålla prisstabilitet." (Artikel 127 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt)

Det är huvudbestämmelsen i kapitlet om penningpolitik i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Genom att låta ECB:s penningpolitik vara inriktat på detta mål återspeglar fördraget modernt ekonomiskt tänkande om penningpolitikens roll, omfattning och begränsningar samt upprättar basen för centralbankerna i Ekonomiska och monetära unionen i institutionella och organisatoriska termer.

ECB-rådet strävar efter att hålla inflationen under, men nära, 2 % på medellång sikt. För att uppnå sitt huvudmål baserar ECB-rådet sina beslut på en penningpolitisk strategi med två pelare och implementerar dem med hjälp av sitt styrsystem.

The monetary policy of the ECB (Third edition, May 2011)

The monetary policy of the ECB (ECB:s penningpolitik), (tredje upplagan, maj 2011)

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (3) +
Select your language