Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Polityka pieniężna

Ta strona jest w trakcie aktualizacji. Najnowsze informacje o naszej nowej strategii polityki pieniężnej i celu w zakresie stabilności cen można znaleźć na głównej stronie o przeglądzie strategii.

Głównym celem Europejskiego Systemu Banków Centralnych [...] jest utrzymanie stabilności cen” (art. 127 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej).

To najważniejszy zapis w rozdziale Traktatu dotyczącym polityki pieniężnej. Ukierunkowanie polityki pieniężnej EBC na ten właśnie cel odzwierciedla nowoczesną myśl ekonomiczną co do roli, zakresu i ograniczeń polityki pieniężnej oraz wyznacza instytucjonalne i organizacyjne podstawy funkcjonowania bankowości centralnej w unii gospodarczej i walutowej.

Rada Prezesów EBC dąży do utrzymania inflacji w średnim okresie na poziomie poniżej, ale blisko 2%. Żeby osiągnąć swój główny cel, przy podejmowaniu decyzji wykorzystuje dwufilarową strategię polityki pieniężnej, a do ich wdrażania stosuje przyjęte zasady operacyjne.

The monetary policy of the ECB (wydanie trzecie, maj 2011)

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (3) +
Select your language

Wszystkie strony w tej sekcji