Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Denarna politika

»Poglavitni cilj Evropskega sistema centralnih bank [...] je ohranjanje stabilnosti cen.« (člen 127 Pogodbe o delovanju Evropske unije)

To je ključno določilo poglavja o denarni politiki v Pogodbi o delovanju Evropske unije. Z usmeritvijo denarne politike ECB k temu cilju Pogodba upošteva sodobno ekonomsko razumevanje vloge, obsega in omejitev denarne politike ter ustvarja temelj za institucionalno in organizacijsko ureditev centralnega bančništva v ekonomski in monetarni uniji.

Cilj Sveta Evropske centralne banke je, da inflacijo v srednjeročnem obdobju ohranja pod 2%, vendar blizu te meje. Odločitve za doseganje tega cilja Svet ECB sprejema na osnovi dvostebrne strategije denarne politike, izvaja pa jih s svojim operativnim okvirom.

The monetary policy of the ECB (tretja izdaja, maj 2011)

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (3) +
Select your language

Vse strani v tem razdelku