Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Monetair beleid

‘Het hoofddoel van het Europees Stelsel van Centrale Banken [...] is het handhaven van prijsstabiliteit’ (Artikel 127 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie)

Dit is de sleutelbepaling in het hoofdstuk over monetair beleid van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Doordat het monetair beleid van de ECB in het Verdrag op deze doelstelling is gericht, weerspiegelt het Verdrag moderne economische opvattingen over de rol, de omvang en de beperkingen van monetair beleid en legt het de institutionele en organisatorische basis voor de manier waarop het centralebankwezen in de economische en monetaire unie is vormgegeven.

De Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank stelt zich tot doel de inflatie op middellange termijn onder, maar dicht bij 2% te houden. Om het hoofddoel te verwezenlijken, baseert de Raad van Bestuur zijn besluiten op een monetairbeleidsstrategie die uit twee pijlers bestaat en legt hij deze besluiten ten uitvoer met behulp van zijn operationele kader.

The monetary policy of the ECB (derde editie mei 2011)

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (3) +
Select your language

Alle pagina's in dit deel