Menu

Měnová politika

Prvořadým cílem Evropského systému centrálních bank [...] je udržovat cenovou stabilitu.“ (Článek 127 Smlouvy o fungování Evropské unie)

Jedná se o klíčové ustanovení kapitoly o měnové politice Smlouvy o fungování Evropské unie. Tím, že vymezuje měnovou politiku ECB tak, aby se zaměřila na dosažení tohoto cíle, Smlouva odráží moderní ekonomické myšlení o úloze, působnosti a omezeních měnové politiky a vytváří základ pro uspořádání centrálního bankovnictví v Hospodářské a měnové unii z institucionálního i organizačního hlediska.

Rada guvernérů Evropské centrální banky se snaží udržet inflaci ve střednědobém horizontu pod 2 %, ale blízko této úrovně. V zájmu dosažení svého hlavního cíle zakládá Rada guvernérů svá rozhodnutí na strategii měnové politiky o dvou pilířích a realizuje je prostřednictvím svého operačního rámce.

The monetary policy of the ECB (Third edition, May 2011)

The monetary policy of the ECB (třetí vydání, květen 2011)

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (3) +
Select your language