Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Νομισματική πολιτική

Η επικαιροποίηση της παρούσας σελίδας είναι σε εξέλιξη. Μπορείτε να διαβάσετε τα τελευταία νέα σχετικά με τη νέα στρατηγική νομισματικής πολιτικής μας και με τον στόχο μας για τη σταθερότητα των τιμών στην κεντρική σελίδα μας για την επανεξέταση της στρατηγικής.

«Πρωταρχικός στόχος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών [...] είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών». (Άρθρο 127 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Αυτή είναι η βασική διάταξη του κεφαλαίου της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη νομισματική πολιτική. Θέτοντας αυτόν τον στόχο στο επίκεντρο της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, η Συνθήκη ενσωματώνει τη σύγχρονη οικονομική σκέψη σχετικά με τον ρόλο, το πεδίο εφαρμογής και τα όρια της νομισματικής πολιτικής και ορίζει τη θεσμική και οργανωτική βάση για τις δραστηριότητες των κεντρικών τραπεζών στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ επιδιώκει να διατηρεί τον πληθωρισμό κάτω, αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα. Για να επιτύχει τον πρωταρχικό του στόχο, το Διοικητικό Συμβούλιο βασίζει τις αποφάσεις του σε μια στρατηγική νομισματικής πολιτικής δύο πυλώνων και τις θέτει σε εφαρμογή χρησιμοποιώντας το πλαίσιο άσκησης νομισματικής πολιτικής.

The monetary policy of the ECB (3η έκδοση, Μάιος 2011)

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (3) +
Select your language

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα