Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Monetārā politika

Šī lapa pašlaik tiek atjaunota. Aktuālākās ziņas par mūsu jauno monetārās politikas stratēģiju un cenu stabilitātes mērķi atradīsiet mūsu stratēģijas izvērtējuma galvenajā lapā.

"Eiropas Centrālo banku sistēmas [...] galvenais mērķis ir uzturēt cenu stabilitāti". (Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. pants)

Tas ir galvenais noteikums Līguma par Eiropas Savienības darbību nodaļā par monetāro politiku. Nosakot šādu ECB monetārās politikas centrālo mērķi, Līgums atspoguļo mūsdienīgu ekonomisko domāšanu par monetārās politikas nozīmi, darbības jomu un robežām un veido pamatu centrālo banku darbības institucionālajai un organizatoriskajai kārtībai Ekonomikas un monetārajā savienībā.

Eiropas Centrālās bankas Padome cenšas vidējā termiņā noturēt inflāciju nedaudz zem 2%. Lai sasniegtu galveno mērķi, Padome pieņem lēmumus balstoties uz divu pīlāru monetārās politikas stratēģiju un īsteno tos saskaņā ar tās darbības pamatprincipiem.

Eiropas Centrālās bankas monetārā politika (3. izdevums, 2011. gada maijs)

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (3) +
Select your language

Visas šīs sadaļas lapas