Menu

Politica monetară

Obiectivul principal al Sistemului European al Băncilor Centrale […] este menținerea stabilității prețurilor.” (articolul 127 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene)

Aceasta este dispoziția fundamentală a capitolului referitor la politica monetară din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Axând politica monetară a BCE pe îndeplinirea acestui obiectiv, Tratatul reflectă gândirea economică modernă în ceea ce privește rolul, domeniul de aplicare și limitele politicii monetare și se află la baza structurii instituționale și organizatorice a activității de bancă centrală în cadrul Uniunii Economice și Monetare.

Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene are ca obiectiv menținerea ratei inflației la un nivel inferior, dar apropiat de 2% pe termen mediu. Pentru a îndeplini acest obiectiv principal, Consiliul guvernatorilor ia decizii potrivit unei strategii de politică monetară ce are la bază doi piloni și le implementează conform cadrului său operațional.

The monetary policy of the ECB (Third edition, May 2011)

Politica monetară a BCE (ediția a III-a, mai 2011)

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (3) +
Select your language