Menu

Rahapoliitika

„Euroopa Keskpankade Süsteemi [...] esmane eesmärk on säilitada hindade stabiilsus.” (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 127)

See on Euroopa Liidu toimimise lepingu rahapoliitikat käsitleva peatüki põhisäte. EKP rahapoliitikas sellele eesmärgile keskendudes on lepingus ühendatud rahapoliitika ülesande, rakendusala ja piiride tänapäevane käsitlus ning sellega luuakse keskpanganduse institutsiooniline ja organisatsiooniline alus majandus- ja rahaliidus.

Euroopa Keskpanga nõukogu eesmärk on hoida inflatsioon keskmise aja jooksul 2% tasemest allpool, ent siiski selle lähedal. Esmase eesmärgi saavutamiseks tugineb nõukogu oma otsustes kahesambalisele rahapoliitika strateegiale ning rakendab neid otsuseid oma tegevusraamistiku kaudu.

The monetary policy of the ECB (Third edition, May 2011)

„The monetary policy of the ECB” (kolmas versioon, mai 2011)

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (3) +
Select your language