Menu

Rahapolitiikka

”Euroopan keskuspankkijärjestelmän […] ensisijaisena tavoitteena on pitää yllä hintatason vakautta.” (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artikla 127)

Tämä on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen rahapolitiikkaa koskevan luvun keskeinen määräys. Se, että tämä tavoite asetetaan perussopimuksessa EKP:n rahapolitiikan keskipisteeksi, on osoitus rahapolitiikan roolia, soveltamisalaa ja rajoja koskevasta nykyaikaisesta taloudellisesta ajattelusta. Se on niin ikään keskuspankkitoiminnan instituutio- ja organisaatiorakenteen lähtökohtana talous- ja rahaliitto EMUssa.

EKP:n neuvosto pyrkii pitämään inflaatiovauhdin hieman alle 2 prosentissa keskipitkällä aikavälillä. Pyrkiessään ensisijaiseen tavoitteeseensa EKP:n neuvosto nojautuu päätöksenteossaan rahapolitiikan strategiaan, joka perustuu kahteen analyysiin, ja käyttää päätösten toteutuksessa rahapolitiikan välineitä.

The monetary policy of the ECB (Third edition, May 2011)

EKP:n rahapolitiikka (3. painos, toukokuu 2011)

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (3) +
Select your language