SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Pengepolitik

"Hovedmålet for Det Europæiske System af Centralbanker [...] er at fastholde prisstabilitet." (artikel 127 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde)

Dette er den centrale bestemmelse i afsnittet om pengepolitik i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Ved at lade ECB's pengepolitik fokusere på dette mål er den moderne økonomiske tankegang om pengepolitikkens rolle, omfang og grænser indskrevet i traktaten, som fastlægger det institutionelle og organisationsmæssige grundlag for centralbankvirksomhed i Den Økonomiske og Monetære Union.

Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank sigter mod at holde inflationen under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt. Styrelsesrådet arbejder mod dette hovedmål ved at bygge sine beslutninger på en pengepolitisk strategi, der baseres på to søjler, og gennemføre dem inden for sine operationelle rammer.

ECB's pengepolitik (tredje udgave, maj 2011)

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (3) +
Select your language

Alle sider i dette afsnit