Menu

Pinigų politika

„Europos centrinių bankų sistemos [...] pagrindinis tikslas – palaikyti kainų stabilumą.“ (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 127 straipsnis)

Tai pagrindinė Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pinigų politikos skyriaus nuostata. Nustatydama šį pagrindinį ECB pinigų politikos tikslą, Sutartis suvienija moderniosios ekonomikos atstovų požiūrį į pinigų politikos vaidmenį, sritį bei ribas ir nustato centrinės bankininkystės ekonominėje ir pinigų sąjungoje institucinės ir organizacinės struktūros sąlygas.

Europos Centrinio Banko valdančioji taryba vidutiniu laikotarpiu siekia išlaikyti mažesnę kaip 2 %, bet artimą šiai ribai infliaciją. Norėdama pasiekti pagrindinį tikslą, Valdančioji taryba savo sprendimus grindžia dviejų ramsčių pinigų politikos strategija ir įgyvendina juos naudodama savo operacinę struktūrą.

The monetary policy of the ECB (Third edition, May 2011)

„The monetary policy of the ECB“ (trečiasis leidimas, 2011 m. gegužės mėn.)

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (3) +
Select your language