European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Internationellt centralbankssamarbete

ECB:s internationella centralbankssamarbete återspeglar dess roll som viktig centralbank i världsekonomin och det globala finansiella systemet samt dess roll som EU-institution. Samarbetet är fokuserat på:

Centralbanker i tillväxtekonomier i G20

Huvudsyftet med detta samarbete är att öka den ömsesidiga medvetenheten och förståelsen för ECB:s och dess partnercentralbankers policyer, bakomliggande motiv och analyser. Det återspeglar den växande roll som tillväxtekonomierna i G20 har i världsekonomin och det finansiella systemet.

ECB utvecklar sitt samarbete med tillväxtekonomier i G20 baserat på samförståndsavtal. Samförståndsavtal om politisk dialog på hög nivå och årliga arbetsprogram har upprättats med centralbankerna i Kina (2008), Turkiet (2012), Ryssland (2012), Indien (2015) och Brasilien (2016).

Globala och regionala institutioner

Samarbetet med globala och regionala institutioner som deltar i internationellt samarbete hjälper till att sprida ECB:s politiska budskap och tekniska expertis till olika regioner i världen.

ECB upprätthåller strukturerade förbindelser med andra huvudaktörer inom området centralbankssamarbete, både på global nivå (IMF) och med regionala strukturer, som t.ex. med Arab Monetary Fund (AMF), Center for Latin American Monetary Studies (CEMLA), South-East Asian Central Banks Research and Training Centre (SEACEN) och Gulf Monetary Council (GMC).

Centralbanker i EU:s kandidatländer och potentiella kandidatländer

ECB stöder institutionsuppbyggnad och bästa praxis i centralbanker i länder som eventuellt kan komma att gå med i EU. ECB hjälper dessa institutioner med deras förberedelser för att delta i ECBS (vilket kommer att inträffa när deras respektive länder blir medlemsstater i EU).

Internationellt centralbankssamarbete är ett viktigt verktyg för att stärka centralbankers institutionella kapacitet, särskilt i länderna på västra Balkan, för att uppfylla både EU:s och internationella standarder för centralbanker.

Dessutom besvarar ECB förfrågningar om internationellt samarbete från centralbanker över hela världen.

Internationellt centralbankssamarbete omfattar utbyte av expertis, delning av bästa praxis och kapacitetsuppbyggnad. Det omfattar flera olika verksamheter, såsom workshops och seminarier, utstationering av personal, expertbesök och utbildningsprogram.

Syftet med det här samarbetet är att förstärka förbindelserna med centralbanker utanför EU och främja en sund centralbankspraxis och därmed bidra till prisstabilitet och finansiell stabilitet över hela världen. Samarbete hjälper också ECB att förklara sin politik i ett internationellt sammanhang.

Arbetsgruppen för centralbankssamarbete samordnar internationellt samarbete inom ECBS. Den består av experter från ECB och nationella centralbanker och arbetar under ledning av ECBS kommitté för internationella förbindelser.

I december 2017 publicerade arbetsgruppen ett dokument med bästa praxis som förklarar vilka motiv och principer ECBS internationella centralbankssamarbete bygger på samt exempel på hur det kan se ut.

  • Internationellt centralbankssamarbete: ECBS bästa praxis

I februari 2020 gav arbetsgruppen ytterligare insikter om sitt tillvägagångssätt för utvärdering av internationella och europeiska samarbetsaktiviteter. Dessa insikter är resultatet av ECBS-omfattande diskussioner mellan tjänstemän involverade i dessa aktiviteter.

  • Approaches to Evaluating the International Cooperation Activities of the European System of Central Banks (ESCB)

Alla sidor i detta avsnitt