A központi bankok technikai együttműködése

Az EKB uniós intézményként, illetve a világgazdaság és a globális pénzügyi rendszer fontos szerepet betöltő központi bankjaként technikai együttműködést folytat többek között a következő partnerekkel:

A G20-ak feltörekvő piacgazdaságainak jegybankjai

Az együttműködés elsődleges célja, hogy az EKB és partnerei mélyebben megismerjék és megértsék egymás gazdaságpolitikáját, a háttérben levő motivációkat, elemzéseket. A kooperáció létjogosultságát a G20-csoport feltörekvő piacgazdaságainak a világgazdaságban és a nemzetközi pénzügyi rendszerben betöltött egyre jelentősebb szerepe adja.

Az együttműködés egyetértési megállapodásokon alapul, amelyek értelmében magas szintű gazdaságpolitikai párbeszédet és éves munkaprogramokat készítenek elő Kína (2008), Törökország (2012), Oroszország (2012), India (2015) és Brazília (2016) jegybankjaival.

Globális és regionális intézmények

A technikai együttműködésben részt vevő globális és regionális intézményekkel folytatott kooperáció révén az EKB jobban tudja közvetíteni szakpolitikai üzeneteit és szaktudását a világ különféle térségeiben.

Az EKB strukturált kapcsolatokat ápol a központi banki együttműködés terén aktív olyan, mind globális (pl. IMF), mind regionális szolgáltatókkal, mint az Arab Valutaalap (AMF), a Latin-amerikai Monetáris Tanulmányok Központja (CEMLA), a Délkelet-ázsiai Központi Bankok Kutatási és Képzési Központja (SEACEN), valamint az Öböl Menti Monetáris Tanács (GMC).

Az EU tagjelölt és potenciális tagjelölt országainak központi bankjai

Az EKB támogatja az európai uniós csatlakozási kilátásokkal rendelkező országok központi bankjait az intézményfejlesztés és a legjobb gyakorlat kialakításának terén. Segíti felkészülésüket az adott ország (uniós csatlakozással egyidejűleg esedékes) KBER-csatlakozására is.

A központi bankok technikai együttműködése fontos szerepet játszik az EU-n kívüli (különösen a nyugat-balkáni) központi bankok intézményi kapacitásának bővítésében, amelynek során az európai és nemzetközi jegybanki standardok tiszteletben tartására törekednek.

A fentiek mellett az EKB a világ központi bankjaitól érkező, technikai együttműködés iránti eseti kérésekre is reagál.

A központi bankok közötti technikai kooperáció szakmai információcserét, a legjobb gyakorlat terjesztését és kapacitásépítést foglal magában. Ezek mellett sokféle tevékenységet, nevezetesen szakmai műhelyeket, szemináriumokat, a személyzet kirendelését, szakértői tanulmányutakat, továbbképzéseket is magában foglal.

Az együttműködés célja az unión kívüli jegybankokkal ápolt kapcsolatok erősítése és a helyes központi banki gyakorlat továbbterjesztése, ami világszerte erősíti a pénzügyi és árstabilitást, valamint az EKB szakpolitikai intézkedéseinek nemzetközi szintű bemutatását.

A technikai kooperációt a KBER-en belül a központi banki együttműködéssel foglalkozó munkacsoport koordinálja. Tagságát EKB-s és nemzeti központi banki szakértők alkotják, és a KBER Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának égisze alatt működik.

A munkacsoport 2017 decemberében kiadványban fogalmazta meg a KBER nemzetközi központi banki együttműködésének bevált gyakorlata mögött álló megfontolásokat, alapelveket, valamint példákat mutatott be a különféle módozatokra.

Nemzetközi központi banki együttműködés: a KBER bevált gyakorlata