European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Tarptautinis centrinių bankų bendradarbiavimas

ECB tarptautinis bendradarbiavimas su kitais centriniais bankais rodo jo kaip vieno didžiausių pasaulinės ekonomikos ir finansų sistemos centrinių bankų ir kaip ES institucijos vaidmenį. Pagrindinės bendradarbiavimo kryptys:

G 20 besiformuojančios rinkos ekonomikos šalių centriniai bankai

Pagrindinis bendradarbiavimo tikslas – stiprinti tarpusavio informuotumą ir supratimą apie ECB ir centrinių bankų partnerių politiką, ją lėmusias priežastis ir analizę. Jis rodo didėjantį G 20 besiformuojančios rinkos ekonomikos šalių vaidmenį pasaulinėje ekonomikos ir finansų sistemoje.

ECB plečia bendradarbiavimą su G 20 besiformuojančios rinkos ekonomikos šalimis pasirašydamas susitarimo memorandumus. Susitarimo memorandumai, kuriuose numatomas aukštu lygiu palaikomas politikos dialogas ir metinės darbo programos, pasirašyti su Kinijos (2008 m.), Turkijos (2012 m.), Rusijos (2012 m.), Indijos (2015 m.) ir Brazilijos (2016 m.) centriniais bankais.

Pasaulinės ir regioninės institucijos

Tarptautinis bendradarbiavimas su pasaulinėmis ir regioninėmis institucijomis padeda pristatyti ECB politiką ir techninę patirtį įvairiuose pasaulio regionuose.

ECB palaiko struktūrizuotus santykius su kitais pagrindiniais partneriais centrinių bankų bendradarbiavimo srityje – tiek pasauliniu lygmeniu (TVF), tiek su regioninio lygmens struktūromis, pvz., Arabų valiutos fondu (AMF), Lotynų Amerikos pinigų tyrimų centru (CEMLA), Pietryčių Azijos centrinių bankų tyrimų ir mokymo centru (SEACEN) ir Persijos įlankos pinigų taryba (GMC).

ES šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių centriniai bankai

ECB remia institucinių gebėjimų ir geriausios patirties diegimą stojimo į ES perspektyvą turinčių šalių centriniuose bankuose. Jis padeda šioms įstaigoms pasirengti prisijungti prie Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) (tai įvyks, kai jų šalys taps ES narėmis).

Tarptautinis centrinių bankų bendradarbiavimas yra svarbi priemonė centrinių bankų instituciniams gebėjimams stiprinti, ypač Vakarų Balkanų šalyse, siekiant atitikties ES ir tarptautiniams centrinių bankų standartams.

Be to, ECB atsiliepia į ad hoc prašymus dėl tarptautinio bendradarbiavimo su bet kurios kitos pasaulio šalies centriniu banku.

Tarptautinis centrinių bankų bendradarbiavimas apima keitimąsi žiniomis, dalijimąsi gerąja patirtimi ir gebėjimų ugdymą. Tai labai įvairi veikla, pavyzdžiui, darbo susitikimai ir seminarai, darbuotojų komandiravimas, ekspertų vizitai ir mokymo programos.

Šio bendradarbiavimo tikslas – stiprinti ryšius su centriniais bankais už ES ribų ir skatinti patikimą centrinių bankų veiklą, taip prisidedant prie kainų ir finansinio stabilumo užtikrinimo visame pasaulyje. Bendradarbiavimas taip pat padeda ECB aiškinti savo politiką tarptautiniame kontekste.

ECBS lygmeniu vykdomą tarptautinio bendradarbiavimo veiklą koordinuoja Centrinių bankų bendradarbiavimo darbo grupė. Ją sudaro ECB ir nacionalinių centrinių bankų specialistai; darbo grupė veikia prie ECBS Tarptautinių santykių komiteto.

2017 m. gruodžio mėn. ši darbo grupė paskelbė geriausią patirtį apibendrinantį dokumentą. Jame išdėstyta, kuo grindžiamas ECBS centrinių bankų tarptautinis bendradarbiavimas ir kokiais principais vadovaujamasi. Taip pat pateikiama tokio bendradarbiavimo formato pavyzdžių.

  • Tarptautinis centrinių bankų bendradarbiavimas – Geriausia ECBS praktika

2020 m. vasario mėn. darbo grupė pateikė daugiau įžvalgų apie tai, kaip vertina tarptautinio bendradarbiavimo veiklą. Įžvalgos parengtos atsižvelgiant į ECBS mastu vykusių šioje veikloje dalyvaujančių darbuotojų diskusijų rezultatus.

  • Įžvalgos apie Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) tarptautinio bendradarbiavimo veiklą

Visi šios dalies puslapiai