European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Internationale samenwerking tussen centrale banken

De internationale samenwerking van de ECB met andere centrale banken weerspiegelt de rol van de ECB als belangrijke centrale bank binnen de wereldeconomie en het mondiale financiële stelsel, en als EU-instelling. De samenwerking richt zich op:

Centrale banken van opkomende markteconomieën van de G20

Deze samenwerking is vooral gericht op versterking van het onderling bewustzijn en begrip van het beleid (inclusief de onderliggende beweegredenen en analyses) van de ECB en dat van de centrale banken waarmee wordt samengewerkt. De samenwerking weerspiegelt de groeiende rol van de opkomende markteconomieën van de G20-landen in de wereldeconomie en het mondiale financiële stelsel.

De ECB bouwt haar samenwerking met opkomende markteconomieën van de G20 uit op basis van memoranda van overeenstemming. Er bestaan memoranda van overeenstemming met de centrale bank van China (2008), Turkije (2012), Rusland (2012), India (2015) en Brazilië (2016); deze voorzien in beleidsdialogen op hoog niveau en jaarlijkse werkprogramma’s.

Mondiale en regionale instellingen

In het kader van de internationale samenwerking met mondiale en regionale instellingen kan de ECB haar beleidsboodschappen communiceren en haar technische expertise delen met verschillende regio’s van de wereld.

De ECB onderhoudt structurele betrekkingen met andere belangrijke partijen die met centrale banken samenwerken, zowel op mondiaal niveau (IMF) als met regionale organisaties, zoals het Arabisch monetair fonds (Arab Monetary Fund - AMF), het centrum voor Latijns-Amerikaanse monetaire studies (Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos - CEMLA), het onderzoeks- en opleidingscentrum van de South-East Asian Central Banks (SEACEN) en de Gulf Monetary Council (GMC).

Centrale banken van (mogelijke) kandidaat-lidstaten van de EU

De ECB ondersteunt centrale banken van landen met zicht op EU-toetreding bij het opbouwen van institutionele structuren en best practices. De ECB helpt deze instellingen met de voorbereidingen op de toetreding tot het ESCB (wat zal gebeuren zodra hun landen lid van de EU worden).

De internationale samenwerking met deze centrale banken is een belangrijk instrument voor het versterken van de institutionele capaciteit van de centrale banken, met name in de westelijke Balkanlanden, met betrekking tot de naleving van de in de EU en internationaal geldende normen voor centrale banken.

Daarnaast gaat de ECB in op ad-hocverzoeken om internationale samenwerking van centrale banken uit de hele wereld.

De internationale samenwerking met centrale banken bestaat uit de uitwisseling van expertise, het delen van best practices en capaciteitsopbouw. Hieronder valt een breed scala aan activiteiten, zoals workshops en seminars, detachering van medewerkers, bezoeken door experts en opleidingsprogramma's.

Deze samenwerking beoogt de betrekkingen met centrale banken buiten de EU te versterken en good practices op het werkterrein van centrale banken te stimuleren, en zo wereldwijd prijsstabiliteit en financiële stabiliteit te bevorderen. Als onderdeel van de samenwerking kan de ECB haar beleid bovendien in een internationale context toelichten.

Binnen het ESCB coördineert de werkgroep voor samenwerking tussen centrale banken de activiteiten op het terrein van internationale samenwerking. Deze werkgroep bestaat uit deskundigen van de ECB en de nationale centrale banken en opereert onder de auspiciën van het Comité voor internationale betrekkingen van het ESCB.

De werkgroep heeft in december 2017 een document met best practices gepubliceerd. Dit bevat de motivering en beginselen voor de internationale samenwerkingsactiviteiten van het ESCB, evenals voorbeelden van hoe deze eruit zien.

  • Internationale samenwerking van centrale banken: best practices binnen het ESCB

In februari 2020 heeft de werkgroep nader inzicht gegeven in de benaderingen voor het evalueren van internationale samenwerkingsactiviteiten. Dit inzicht vloeit voort uit ESCB-brede discussies van medewerkers die zich met dit onderwerp bezighouden.

  • Benaderingen voor de evaluatie van de internationale samenwerkingsactiviteiten van het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB)

Alle pagina's in dit deel