Cooperarea tehnică în domeniul activităților băncilor centrale

Cooperarea tehnică a BCE în domeniul activităților băncilor centrale reflectă rolul pe care aceasta îl deține, în calitate de bancă centrală majoră, în economia mondială și în sistemul financiar internațional, precum și ca instituție a Uniunii Europene. Cooperarea se axează pe:

Băncile centrale ale economiilor de piață emergente din cadrul G20

Obiectivul principal al acestei cooperări este acela de a consolida conștientizarea și înțelegerea reciprocă a politicilor BCE și ale băncilor centrale partenere, precum și a motivelor care stau la baza acestora și a analizei aferente. Acesta reflectă rolul tot mai proeminent pe care îl dețin economiile de piață emergente din cadrul G20 în economia mondială și în sistemul financiar internațional.

BCE își dezvoltă cooperarea cu economiile de piață emergente din cadrul G20 pe baza unor memorandumuri de înțelegere. Memorandumuri care prevăd un dialog la nivel înalt în materie de politici și programe de lucru anuale sunt semnate cu băncile centrale ale Chinei (2008), Turciei (2012), Rusiei (2012), Indiei (2015) și Braziliei (2016).

Instituții mondiale și regionale

Cooperarea cu instituțiile mondiale și regionale implicate în cooperarea tehnică contribuie la diseminarea mesajelor de politică ale BCE și a expertizei sale tehnice în diferite regiuni ale lumii.

BCE menține relații structurate cu alți furnizori principali din sfera cooperării în domeniul activităților băncilor centrale, atât la nivel mondial (FMI), cât și la nivel regional, cum ar fi Arab Monetary Fund (AMF), Center for Latin American Monetary Studies (CEMLA), South-East Asian Central Banks Research and Training Centre (SEACEN) și Gulf Monetary Council (GMC).

Băncile centrale ale țărilor candidate și potențial candidate la UE

BCE sprijină dezvoltarea instituțională și aplicarea celor mai bune practici în cadrul băncilor centrale ale țărilor cu perspective de aderare la UE și ajută aceste instituții în efectuarea preparativelor de aderare la SEBC (care va avea loc odată ce țările lor vor deveni state membre ale UE).

Cooperarea tehnică în domeniul activităților băncilor centrale reprezintă un instrument important de consolidare a capacității instituționale a băncilor centrale, în special în regiunea Balcanilor de Vest, în vederea conformării cu standardele UE și cele internaționale privind activitățile băncilor centrale.

În plus, BCE răspunde la solicitări ad-hoc de cooperare tehnică adresate de bănci centrale din întreaga lume.

Cooperarea tehnică în domeniul activităților băncilor centrale include schimbul de expertiză, partajarea celor mai bune practici și consolidarea capacităţilor instituțiilor. Aceasta implică o gamă largă de activități, cum ar fi workshopuri și seminare, detașări ale membrilor personalului, vizite la nivel de experți și programe de formare.

Obiectivul acestei cooperări este acela de a consolida relațiile cu băncile centrale din afara UE și de a încuraja practici solide în ceea ce privește activitățile băncilor centrale, contribuind astfel la stabilitatea prețurilor și la stabilitatea financiară la nivel mondial. De asemenea, cooperarea permite BCE să își explice politicile într-un context internațional.

Grupul de lucru pentru cooperare în domeniul activităților băncilor centrale coordonează activitățile de cooperare tehnică în cadrul SEBC. Acesta este format din experți ai BCE și ai băncilor centrale naționale și funcționează sub egida Comitetului de relații internaționale din cadrul SEBC.

Grupul de lucru a publicat, în luna decembrie 2017, un document conținând cele mai bune practici, în care sunt prezentate raționamentul și principiile aflate la baza cooperării internaționale a SEBC în domeniul activităților băncilor centrale, precum și exemple ale formelor pe care le poate lua aceasta. 

Cooperarea internațională în domeniul activităților băncilor centrale: cele mai bune practici ale SEBC