Tehnička suradnja središnjih banaka

ESB-ova tehnička suradnja središnjih banaka odraz je uloge ESB-a kao važne središnje banke u svjetskom gospodarstvu i financijskom sustavu te kao institucije EU-a. Suradnja se usredotočuje na:

središnje banke zemalja skupine G-20 s tržištima u nastajanju

Glavni je cilj te suradnje poticanje na upoznavanje i razumijevanje politika ESB-a i partnerskih središnjih banaka te razloga i analiza na kojima se te politike temelje. Ona je odraz sve veće uloge zemalja skupine G-20 s tržištima u nastajanju u svjetskom gospodarskom i financijskom sustavu.

ESB razvija suradnju sa zemljama skupine G-20 s tržištima u nastajanju na temelju memoranduma o razumijevanju. Memorandumi o razumijevanju kojima se previđa dijalog o politikama na visokoj razini i godišnji programi rada sklopljeni su sa središnjim bankama Kine (2008.), Turske (2012.), Rusije (2012.), Indije (2015.) i Brazila (2016.).

svjetske i regionalne institucije

Suradnja sa svjetskim i regionalnim institucijama koje su uključene u tehničku suradnju doprinosi širenju poruka o ESB-ovoj politici i tehničkih znanja u različitim svjetskim regijama.

ESB održava strukturirane odnose s ostalim glavnim sudionicima u području suradnje sa središnjim bankama na svjetskoj (MMF) kao i na regionalnoj razini poput Arapskog monetarnog fonda (AMF), Centra za latinoameričke monetarne studije (CEMLA), Centra za istraživanje i obuku središnjih banaka jugoistočne Azije (SEACEN) i Zaljevskog monetarnog vijeća (GMC).

središnje banke država kandidatkinja i mogućih kandidatkinja za članstvo u EU-u

ESB podupire izgradnju institucija i najbolje prakse u središnjim bankama država s perspektivom pristupanja EU-u. Pomaže tim institucijama u pripremi pristupanja ESSB-u, koje će uslijediti kada njihove države postanu članice EU-a.

Tehnička suradnja središnjih banaka važan je instrument za jačanje institucijske sposobnosti središnjih banaka, posebice onih na Zapadnom Balkanu, radi usklađivanja sa standardima središnjeg bankarstva EU-a i međunarodnim standardima središnjeg bankarstva.

ESB odgovara i na ad hoc zahtjeve središnjih banaka iz cijelog svijeta za tehničkom suradnjom.

Tehnička suradnja središnjih banaka obuhvaća razmjenu stručnih znanja, dijeljenje najboljih praksi i izgradnju kapaciteta. Uključuje širok raspon aktivnosti poput radionica i seminara, upućivanja zaposlenika na druga radna mjesta, stručnih posjeta i programa usavršavanja.

Cilj je te suradnje ojačati odnose sa središnjim bankama izvan EU-a i promicati dobre prakse središnjih banaka te time doprinijeti stabilnosti cijena i financijskoj stabilnosti diljem svijeta. Suradnja također pomaže ESB-u da svoje politike objasni u međunarodnom kontekstu.

Radna skupina za suradnju središnjih banaka koordinira aktivnosti tehničke suradnje s ESSB-om. U njoj su stručnjaci iz ESB-a i nacionalnih središnjih banaka, a skupina djeluje uz potporu Odbora za međunarodne odnose ESSB-a.

U prosincu 2017. radna skupina objavila je dokument o najboljoj praksi, u kojem se iznose razlozi za aktivnosti ESSB-a u području međunarodne suradnje središnjih banaka, načela na kojima se ta suradnja zasniva i primjeri takve suradnje.

Međunarodna suradnja središnjih banaka: najbolja praksa ESSB-a