Menu

Međunarodna suradnja središnjih banaka

Međunarodna suradnja s drugim središnjim bankama odraz je uloge ESB-a kao važne središnje banke u svjetskom gospodarstvu i financijskom sustavu te kao institucije EU-a. Suradnja se usredotočuje na:

središnje banke zemalja skupine G-20 s tržištima u nastajanju

Glavni je cilj te suradnje poticanje na upoznavanje i razumijevanje politika ESB-a i partnerskih središnjih banaka te razloga i analiza na kojima se te politike temelje. Ona je odraz sve veće uloge zemalja skupine G-20 s tržištima u nastajanju u svjetskom gospodarskom i financijskom sustavu.

ESB razvija suradnju sa zemljama skupine G-20 s tržištima u nastajanju na temelju memoranduma o razumijevanju. Memorandumi o razumijevanju kojima se predviđa dijalog o politikama na visokoj razini i godišnji programi rada sklopljeni su sa središnjim bankama Kine (2008.), Turske (2012.), Rusije (2012.), Indije (2015.) i Brazila (2016.).

svjetske i regionalne institucije

Suradnja sa svjetskim i regionalnim institucijama koje su uključene u međunarodnu suradnju doprinosi širenju poruka o ESB-ovoj politici i tehničkih znanja diljem različitih svjetskih regija.

ESB održava strukturirane odnose s ostalim glavnim sudionicima na području suradnje središnjih banaka, kako na svjetskoj razini (MMF) tako i s regionalnim organizacijama kao što su Arapski monetarni fond (AMF), Centar za latinoameričke monetarne studije (CEMLA), Centar za istraživanje i obuku središnjih banaka jugoistočne Azije (SEACEN) i Zaljevsko monetarno vijeće (GMC).

središnje banke država kandidatkinja i mogućih kandidatkinja za članstvo u EU-u

ESB podupire izgradnju institucija i najbolje prakse u središnjim bankama država s perspektivom pristupanja EU-u. Pomaže tim institucijama da se pripreme za pristupanje ESSB-u, koje će uslijediti kada njihove države postanu članice EU-a.

Međunarodna suradnja središnjih banaka važan je instrument za jačanje institucijske sposobnosti središnjih banaka, posebice onih na Zapadnom Balkanu, radi usklađivanja sa standardima središnjeg bankarstva EU-a i međunarodnim standardima središnjeg bankarstva.

ESB odgovara i na ad hoc zahtjeve središnjih banaka iz cijelog svijeta za međunarodnu suradnju.

Međunarodna suradnja središnjih banaka obuhvaća razmjenu stručnih znanja, dijeljenje najboljih praksi i izgradnju kapaciteta. Uključuje širok raspon aktivnosti, kao što su radionice i seminari, upućivanja zaposlenika na druga radna mjesta, stručni posjeti i programi usavršavanja.

Cilj je te suradnje ojačati odnose sa središnjim bankama izvan EU-a i promicati dobre prakse središnjih banaka te time doprinijeti stabilnosti cijena i financijskoj stabilnosti diljem svijeta. Suradnja također pomaže ESB-u da svoje politike objasni u međunarodnom kontekstu.

Radna skupina za suradnju središnjih banaka, u kojoj su stručnjaci iz ESB-a i nacionalnih središnjih banaka, usklađuje aktivnosti međunarodne suradnje unutar ESSB-a. Podupire je Odbor za međunarodne odnose ESSB-a.

U prosincu 2017. radna skupina objavila je dokument o najboljoj praksi, u kojem se iznose razlozi za aktivnosti ESSB-a na području međunarodne suradnje središnjih banaka, načela na kojima se ta suradnja zasniva i primjeri takve suradnje.

U veljači 2020. radna skupina objavila je dodatne informacije o svojim pristupima ocjeni aktivnosti međunarodne suradnje, koje su proizišle iz rasprava zaposlenika uključenih u te aktivnosti u cijelom ESSB-u.

  • Pristupi ocjeni aktivnosti međunarodne suradnje Europskog sustava središnjih banaka (ESSB)