Teknisk centralbanksamarbejde

Det tekniske centralbanksamarbejde afspejler ECB's rolle som en stor centralbank i den globale økonomi og det globale finansielle system og som en EU-institution. Samarbejdet har fokus på:

Centralbanker i G20-vækstøkonomierne

Dette samarbejde har primært til formål at øge den gensidige viden om og indsigt i ECB's og de øvrige centralbankers politik samt de motiver og analyser, der ligger til grund. Det afspejler G20-vækstøkonomiernes voksende rolle i den globale økonomi og det globale finansielle system.

ECB udbygger sit samarbejde med G20-vækstøkonomierne på grundlag af aftalememoranda. Der er indgået aftalememoranda om politisk dialog på højt plan og årlige arbejdsprogrammer med centralbankerne i Kina (2008), Tyrkiet (2012), Rusland (2012), Indien (2015) og Brasilien (2016).

Globale og regionale institutioner

Samarbejdet med globale og regionale institutioner, som deltager i det tekniske samarbejde, er med til at udbrede ECB's politiske budskaber og tekniske ekspertise i forskellige regioner verden over.

ECB har strukturerede relationer til andre centrale aktører inden for centralbanksamarbejde, både globale (IMF) og regionale som fx Arab Monetary Fund (AMF), Center for Latin American Monetary Studies (CEMLA), the South-East Asian Central Banks Research and Training Centre (SEACEN) og Gulf Monetary Council (GMC).

Centralbanker i EU-kandidatlande og potentielle kandidatlande

ECB støtter opbygningen af institutioner og bedste praksis i centralbanker i lande med udsigt til EU-tiltrædelse. Den hjælper disse institutioner med forberedelserne til at indtræde i ESCB (som er konsekvensen, når landene bliver medlem af EU).

Det tekniske centralbanksamarbejde er et vigtigt værktøj til at styrke centralbankernes institutionelle kapacitet, navnlig i Vestbalkan, således at de kan leve op til EU- og internationale centralbankstandarder.

Endvidere imødekommer ECB ad hoc-anmodninger om teknisk samarbejde fra centralbanker i hele verden.

Teknisk centralbanksamarbejde omfatter udveksling af ekspertise og bedste praksis samt kapacitetsopbygning. Det omfatter en bred vifte af aktiviteter, fx workshopper og seminarer, udstationering af personale, ekspertbesøg og uddannelsesprogrammer.

Formålet med samarbejdet er at styrke relationerne til centralbanker uden for EU og fremme sund centralbankpraksis, som kan bidrage til prisstabilitet og finansiel stabilitet i hele verden. Samarbejdet giver også ECB mulighed for at redegøre for sin politik i en international sammenhæng.

Task Force on Central Bank Cooperation koordinerer det tekniske samarbejde inden for ESCB. Taskforcen består af eksperter fra ECB og nationale centralbanker og arbejder inden for ESCB's Komite for Internationale Relationers regi.

Taskforcen offentliggjorde et dokument med bedste praksis i december 2017, som  gennemgår baggrunden for og principperne bag aktiviteterne i ESCB's internationale centralbanksamarbejde samt eksempler på disse aktiviteter.

International Central Bank Cooperation: ESCB Best Practices