Menu

Етап на оптимизиране

Предварително решение

Проектът преди етапа на оптимизиране

Проектът преди етапа на оптимизиране

© Frank Hellwig

Управителният съвет, след като на 13 януари 2005 г. избра COOP HIMMELB(L)AU да създаде проект на новата сграда на ЕЦБ, също така реши да проведе етап на оптимизиране. Архитектите, в сътрудничество с ЕЦБ, преразгледаха проекта си, като взеха предвид преразгледаните функционални и пространствени нужди, за да осигурят оптимална употреба на ресурсите и да намалят разходите. Успоредно с това ЕЦБ работи в тясно сътрудничество с градските власти на Франкфурт, за да интегрира района на Гросмарктхале в инфраструктурата на града.

Одобрение

Проектът в края на етапа на оптимизиране

Проектът в края на етапа на оптимизиране

© Robert Metsch

На 15 декември 2005 г. Управителният съвет одобри оптимизирания проект на COOP HIMMELB(L)AU за новата сграда на ЕЦБ. Новата концепция напълно отговаря на изискванията на ЕЦБ.

Промени

Етапът на оптимизиране доведе до редица промени в предложението за проект:

  • На първо място, беше въведен нов елемент – сграда, която ще пресича Гросмарктхале, свързвайки халето с офисните кули и формирайки отличителен вход към новата сграда на ЕЦБ от север.
  • На второ място, участието на Гросмарктхале в проекта беше подсилено, а изгледът на Гросмарктхале от юг – подобрен.
  • Преразгледаните изисквания доведоха до намаляване на броя на работните места от 2500 на 2300. Те ще се заемат от служители на ЕЦБ (между 1500 и 1800 души), както и от експерти от националните централни банки, външни консултанти, стажанти и служители на временен договор.