Menu

Optimalisatie

Voorlopig besluit

Ontwerp vóór de optimalisatieronde

Ontwerp vóór de optimalisatieronde

© Frank Hellwig

Tegelijk met de keuze voor COOP HIMMELB(L)AU als architect van het nieuwe ECB-kantoor op 13 januari 2005 heeft de Raad van Bestuur ook besloten een optimalisatieronde in te lassen. Om de middelen optimaal te kunnen benutten en kosten te besparen hebben de architecten hun ontwerpconcept herzien, in overleg met de ECB en rekening houdend met de herziene ruimtelijke en functie-eisen. Tegelijkertijd heeft de ECB nauw samengewerkt met de gemeente Frankfurt om de Großmarkthalle in de infrastructuur van de stad te integreren.

Goedkeuring

Ontwerp aan het einde van de optimalisatieronde

Ontwerp aan het einde van de optimalisatieronde

© Frank Hellwig

Op 15 december 2005 heeft de Raad van Bestuur COOP HIMMELB(L)AU’s geoptimaliseerde conceptontwerp voor het nieuwe kantoorgebouw van de ECB goedgekeurd. Het nieuwe conceptontwerp voldeed volledig aan de ECB-vereisten.

Wijzigingen

De optimalisatieronde heeft tot verschillende aanpassingen in het ontwerp geleid.

  • Ten eerste is een nieuw bouwelement toegevoegd dat de Großmarkthalle doorsnijdt, deze met de torens verbindt en het nieuwe kantoorgebouw van de ECB vanaf de noordkant een opvallende entree verschaft.
  • Ten tweede is het gebruik van de Großmarkthalle geïntensiveerd, terwijl het zicht op de Großmarkthalle vanuit het zuiden wordt verbeterd.
  • Ten derde heeft de herziening van de specificaties geleid tot een vermindering van het aantal werkplekken van 2500 naar 2300. Deze zullen worden gebruikt door tussen de 1500 en 1800 ECB-medewerkers, plus experts van de nationale centrale banken, externe adviseurs, stagiairs en tijdelijke medewerkers.