Menu

Optimizācija

Sākotnējais lēmums

Projekts pirms optimizācijas

Projekts pirms optimizācijas

© Frank Hellwig

2005. gada 13. janvārī Padome, izvēloties arhitektu biroju COOP HIMMELB(L)AU Eiropas Centrālās bankas (ECB) jaunās ēkas projekta izstrādei, nolēma arī, ka nepieciešama projekta piedāvājuma optimizācija. Sadarbībā ar ECB arhitekti pārskatīja projektu, ņemot vērā koriģētās funkcionālās un telpiskās prasības, lai nodrošinātu optimālu resursu izlietojumu un samazinātu izmaksas. Vienlaikus ECB cieši sadarbojās ar Frankfurtes pilsētas atbildīgajām iestādēm, lai integrētu Tirgus halli (Grossmarkthalle) pilsētas infrastruktūrā.

Apstiprināšana

Projekts pēc optimizācijas

Projekts pēc optimizācijas

© Robert Metsch

2005. gada 15. decembrī Padome apstiprināja arhitektu biroja COOP HIMMELB(L)AU optimizēto ECB jaunās mītnes projekta koncepciju. Jaunā koncepcija vislabāk atbilda ECB prasībām.

Pārmaiņas

Optimizācijas rezultātā projekta piedāvājumā veiktas vairākas pārmaiņas.

  • Pirmkārt, tika pievienots jauns ēkas elements, kas novietots perpendikulāri Tirgus hallei, savienojot halli ar biroju torņiem un nodrošinot raksturīgu ieeju ECB jaunajās telpās no ziemeļu puses.
  • Otrkārt, Tirgus halles izmantošana tika intensificēta un uzlabots skats uz halli no dienvidu puses.
  • Pārskatīto prasību rezultātā darba vietu skaits tika samazināts no 2 500 līdz 2 300. Šajās darba vietās strādās 1 500–1 800 ECB darbinieku, kā arī nacionālo centrālo banku eksperti, ārējie konsultanti, praktikanti un darbinieki ar īstermiņa līgumiem.