Menu

Projekti läbivaatamine

Esialgne otsus

Projekt enne läbivaatamist

Projekt enne läbivaatamist

© Frank Hellwig

Pärast seda, kui nõukogu valis 13. jaanuaril 2005 EKP uue hoonekompleksi projekteerijaks COOP HIMMELB(L)AU, otsustati välja kuulutada ka konkursi lisavoor. Koostöös EKPga vaatasid arhitektid projekti uuesti läbi, võttes arvesse muudetud funktsionaalseid ja ruumilisi nõudeid, et tagada ressursside optimaalne kasutamine ja vähendada kulusid. Samal ajal tegi EKP tihedat koostööd Frankfurdi linnavõimudega, et integreerida Grossmarkthalle parimal viisil linna infrastruktuuri.

Heakskiitmine

Projekt pärast läbivaatamist

Projekt pärast läbivaatamist

© Robert Metsch

15. detsembril 2005 kiitis nõukogu heaks COOP HIMMELB(L)AU kohandatud projekti EKP uue hoonekompleksi ehitamiseks. Uus projekt vastas täielikult EKP esitatud nõuetele.

Muudatused

Projekti läbivaatamise käigus tehti mitmeid muudatusi.

  • Esiteks lisati uus hooneosa, mis lõikub Grossmarkthallega, ühendab selle tornidega ning pakub sissepääsu EKP hoonesse põhjaküljest.
  • Teiseks suurendati Grossmarkthalle kasutusvõimalusi ning parandati vaadet lõunast.
  • Töökohtade arvu vähendati 2500-lt 2300-ni. Töökohtadel hakkavad tööle 1500–1800 EKP töötajat ning keskpankade eksperdid, väliskonsultandid, praktikandid ja ajutised töötajad.