Menu

Optimizacija

Uvodna odločitev

Idejni načrt pred fazo optimizacije

Idejni načrt pred fazo optimizacije

© Frank Hellwig

Ko je Svet ECB 13. januarja 2005 kot arhitekta za svoje nove prostore izbral biro COOP HIMMELB(L)AU, se je hkrati odločil tudi za izvedbo faze optimizacije. Arhitekti so v sodelovanju z ECB dopolnili svoj idejni načrt glede na revidirane funkcionalne in prostorske zahteve ter tako dosegli optimalno rabo sredstev in znižali stroške. Vzporedno je ECB v tesnem sodelovanju z mestom Frankfurt zagotovila, da bo lokacija Grossmarkthalle povezana z mestno infrastrukturo.

Odobritev

Idejni načrt ob koncu faze optimizacije

Idejni načrt ob koncu faze optimizacije

© Robert Metsch

Svet ECB je 15. decembra 2005 odobril optimizirani idejni načrt COOP HIMMELB(L)AU. Posodobljeni načrt je povsem ustrezal zahtevam ECB.

Spremembe

V fazi optimizacije je prišlo do nakaterih opaznih sprememb:

  • uveden je bil nov stavbni element, ki bo sekal Grossmarkthalle in s tem povezal osrednji prostor v tej stavbi s stolpnicama, s čimer bo nastal prepoznaven vhod v novo stavbo ECB s severne strani;
  • Grossmarkthalle je v celotnem stavbnem sklopu dobila večjo vlogo, pogled nanjo z južne strani pa je bil izboljšan;
  • zaradi spremenjenih zahtev se je število delovnih mest v novih prostorih ECB zmanjšalo z 2500 na 2300. Ta bodo na voljo 1500 do 1800 zaposlenim v ECB, kot tudi strokovnjakom nacionalnih centralnih bank, zunanjim svetovalcem, pripravnikom in honorarnim sodelavcem.