Menu

Optimalizační etapa

Předběžné rozhodnutí

Návrh před optimalizační etapou

Návrh před optimalizační etapou

© Frank Hellwig

Když Rada guvernérů 13. ledna 2005 vybrala architektonické studio COOP HIMMELB(L)AU, aby vypracovalo návrh nového sídla ECB, rozhodla zároveň o provedení optimalizační etapy. Architekti ve spolupráci s ECB upravili svůj návrh a zohlednili při tom aktualizované funkční a prostorové požadavky tak, aby zajistili optimální využití zdrojů a snížili náklady. ECB zároveň úzce spolupracovala s orgány města Frankfurt na začlenění areálu Grossmarkthalle do městské infrastruktury.

Schválení

Návrh na konci optimalizační etapy

Návrh na konci optimalizační etapy

© Robert Metsch

Optimalizovaný architektonický návrh nového sídla ECB vypracovaný architektonickým studiem COOP HIMMELB(L)AU Rada guvernérů 15. prosince 2005 schválila. Architektonický návrh zcela splnil požadavky ECB.

Změny

V rámci optimalizační etapy bylo v architektonického návrhu provedeno několik změn:

  • Zaprvé, do návrhu byla začleněna nová budova, která protíná budovu Grossmarkthalle, propojuje ji s kancelářskými výškovými budovami a zajišťuje tak jedinečný přístup do prostor ECB ze severní strany.
  • Zadruhé, bylo dosaženo efektivnějšího využití Grossmarkthalle a pohled na ni z jižní strany se zlepšil.
  • Upravené požadavky vedly ke snížení počtu pracovišť z 2 500 na 2 300. Ty obsadí 1 500–1 800 zaměstnanců ECB a dále odborníci z národních centrálních bank, externí konzultanti, stážisté a dočasní pracovníci.