Menu

Optymalizacja

Wstępna decyzja

Projekt przed optymalizacją

Projekt przed optymalizacją

© Frank Hellwig

Wybierając projekt autorstwa COOP HIMMELB(L)AU, 13 stycznia 2005 r. Rada Prezesów zdecydowała jednocześnie o przeprowadzeniu jego optymalizacji. Biuro architektoniczne we współpracy z EBC przeanalizowało projekt, biorąc pod uwagę zweryfikowane wymagania funkcjonalne i przestrzenne, tak aby zapewnić optymalne wykorzystanie zasobów i zredukować koszty. Równocześnie EBC i władze Frankfurtu pracowały nad włączeniem terenu Grossmarkthalle w tkankę miasta.

Zatwierdzenie

Projekt po optymalizacji

Projekt po optymalizacji

© Robert Metsch

15 grudnia 2005 r. Rada Prezesów zatwierdziła zoptymalizowany projekt koncepcyjny przyszłej siedziby EBC autorstwa COOP HIMMELB(L)AU. Nowy projekt całkowicie spełniał wymagania EBC.

Zmiany

W fazie optymalizacji do projektu koncepcyjnego wprowadzono następujące zmiany:

  • Po pierwsze, dodano nową bryłę w postaci budynku wejściowego, który przetnie Grossmarkthalle i połączy ją z wysokościowcem, a jednocześnie wyraźnie zaznaczy północne wejście do obiektu.
  • Po drugie, zwiększono wykorzystanie Grossmarkthalle i poprawiono jej widoczność od południa.
  • W wyniku przeglądu wymagań zmniejszono liczbę stanowisk pracy z 2500 do 2300. Są one przeznaczone dla pracowników EBC w liczbie 1500-1800 oraz dla specjalistów z krajowych banków centralnych, zewnętrznych konsultantów, stażystów i pracowników czasowych.