Menu

Optimizavimo etapas

Preliminarus sprendimas

Projektas iki optimizavimo

Projektas iki optimizavimo

© Frank Hellwig

Valdančioji taryba, 2005 m. sausio 13 d. išrinkusi COOP HIMMELB(L)AU naujosioms ECB patalpoms projektuoti, nusprendė atlikti optimizavimą. Atsižvelgdami į peržiūrėtus ir patikslintus funkcinius ir erdvinius reikalavimus, architektai ir ECB atstovai peržiūrėjo projekto koncepciją, siekdami optimaliai panaudoti lėšas ir sumažinti išlaidas. Tuo pačiu metu ECB, glaudžiai bendradarbiaudamas su Frankfurto miesto valdžios institucijomis, sprendė Großmarkthalle pastato teritorijos integravimo į miesto infrastruktūrą klausimą.

Patvirtinimas

Projektas po optimizavimo

Projektas po optimizavimo

© Robert Metsch

2005 m. gruodžio 15 d. Valdančioji taryba patvirtino COOP HIMMELB(L)AU optimizuotą ECB naujųjų patalpų projekto koncepciją, kuri visiškai atitiko ECB reikalavimus.

Pakeitimai

Optimizavimo metu atlikti keli pasiūlyto projekto pakeitimai:

  • Pirma, sukurtas naujas pastato elementas, kertantis Großmarkthalle pastatą ir jungiantis jį su biurų bokštais bei sukuriantis atskirą įėjimą į naująsias ECB patalpas iš šiaurinės pusės.
  • Antra, numatytas intensyvesnis Großmarkthalle pastato naudojimas ir pagerintas šio pastato matomumas iš pietinės pusės.
  • Peržiūrėjus reikalavimus taip pat buvo sumažintas darbo vietų skaičius – nuo 2 500 iki 2 300. Jos bus skirtos nuo 1 500 iki 1 800 ECB darbuotojų, specialistams iš nacionalinių centrinių bankų, išorės ekspertams, stažuotojams ir pagal trumpalaikes sutartis dirbantiems darbuotojams.