Menu

Optimizacija

Odluka o idejnom projektu

Projekt prije faze optimizacije

Projekt prije faze optimizacije

© Frank Hellwig

Kada je 13. siječnja 2005. odabralo arhitektonski ured COOP HIMMELB(L)AU da projektira novu zgradu ESB-a, Upravno je vijeće odlučilo provesti i fazu optimizacije. U suradnji s ESB-om arhitekti su izmijenili i dopunili idejni projekt, uzimajući u obzir revidirane funkcionalne i prostorne zahtjeve kako bi se zajamčila optimalna upotreba resursa i snizili troškovi. Istodobno je ESB blisko surađivao s gradskim vlastima u Frankfurtu na integriranju Grossmarkthallea u gradsku infrastrukturu.

Odobrenje

Projekt na kraju faze optimizacije

Projekt na kraju faze optimizacije

© Robert Metsch

Upravno je vijeće 15. prosinca 2005. odobrilo optimizirano idejno rješenje projekta COOP HIMMELB(L)AUA za novu zgradu ESB-a. Novi je koncept potpuno ispunio zahtjeve ESB-a.

Promjene

U fazi optimizacije uvedeno je nekoliko promjena predloženog projekta:

  • Prvo, uveden je novi građevinski element koji će presijecati Grossmarkthalle i tako ga povezati s poslovnim tornjevima, čime će nastati prepoznatljiv ulaz u novu zgradu ESB-a sa sjevera.
  • Drugo, Grossmarkthalle je u cijelom kompleksu dobio veću ulogu, a poboljšan je i pogled na njega s juga.
  • Zbog promijenjenih zahtjeva kapacitet radnog prostora smanjen je s 2500 na 2300 zaposlenika. Ondje će raditi između 1500 i 1800 zaposlenika ESB-a, kao i stručnjaci iz nacionalnih središnjih banaka, vanjski konzultanti, pripravnici i privremeno zaposleno osoblje.