Menu

Optimeringsfas

Preliminärt beslut

Utformning före optimeringsfasen

Utformning före optimeringsfasen

© Frank Hellwig

När ECB-rådet den 13 januari 2005 valde COOP HIMMELB(L)AU för att rita ECB:s nya lokaler beslutades också att en optimeringsfas skulle genomföras. Arkitekterna gick igenom designen tillsammans med ECB och tog hänsyn till de ändrade kraven på funktionalitet och utrymme för att säkerställa en optimal användning av resurser och minska kostnaderna. ECB samarbetade samtidigt med Frankfurts myndigheter för att integrera Grossmarkthalle i stadens infrastruktur.

Godkännande

Utformning vid slutet av optimeringsfasen

Utformning vid slutet av optimeringsfasen

© Robert Metsch

Den 15 december 2005 godkände ECB-rådet COOP HIMMELB(L)AU:s optimerade designkoncept för ECB:s nya huvudkontor. Det nya konceptet uppfyllde alla ECB:s krav.

Ändringar

Under optimeringsfasen gjordes flera ändringar i förslaget:

  • En ny byggnad tillkom. Den kommer att skära igenom Grossmarkthalle och binda samman den byggnaden med kontorstornen och blir en tydlig entré norrifrån till ECB:s nya huvudkontor.
  • För det andra utnyttjas Grossmarkthalle mer samtidigt som byggnadens utseende från söder förbättras.
  • De reviderade kraven resulterade i en minskning av antalet arbetsplatser, från 2 500 till 2 300. Dessa ska användas av mellan 1 500 och 1 800 anställda och experter från de nationella centralbankerna, externa konsulter, praktikanter och tillfällig personal.